Geometriske figurer og begreber

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geometriske figurer og begreber by Mind Map: Geometriske figurer og begreber

1. Firkanter

1.1. Rombe, alle sider er lige store, men ikke vinklerne.

1.2. Trapez, to af siderne er paraelle, hvor de to andre ikke er.

1.3. Parallelogram, vinklerne er parvis lige store, vinklerne er parvis også lige store.

1.4. Rektangel, siderne er parvis lige lange og vinklerne er lige store.

1.5. Kvadrat, siderne er lige lange og vinklerne er lige store.

2. Andre figurer

2.1. Sekskant

2.2. Oval

2.3. Femkant

3. Polygoner

3.1. Irregular polygoner, er hvor siderne og linjerne ikke er lige store

3.2. Regular polygoner, alle sider og linjer er lige lange

3.3. Polygoner, er mange ting, næsten alle figurer

3.4. ALTID ligge trekantens grader oveni hver gang du ligger en kant mere på, fx fra 4 - kant til 5 - kant

4. Trekanter

4.1. En ligesidet trekant, hvor alle vinklerne er lige store 60 grader

4.2. Retvinklede trekanter, en vinkel er 90 grader.

4.3. Stumpvinklet trekant, en alle vinkler over 90 grader

4.4. Vinkel summen altid 180 grader

4.5. Spidsvinklet trekant, alle vinkler under 90 grader

4.6. En ligebenet trekant, to sider er lige lange og to vinkler er ens

5. Cirkler

5.1. En cirkel er ALTID 360 grader

5.2. Punktet i midten, skal have lige langt ud til alle punkter rundt om cirklen ligemegt hvad

5.3. Alle cirkler har en diameter og en radius

5.4. Tangent, rammer kun et punkt i cirklen

5.5. Centervinkel, går fra midten og danner en vinkel

5.6. Periferivinkel, bstår af to korter som er sat sammen i en vinkelspids

6. Begreber

6.1. Areal

6.2. Omkreds

6.3. Midtnormal

6.4. Linjehalvværing

6.5. Skæringspunk