kontemporaryong daigdig

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kontemporaryong daigdig by Mind Map: kontemporaryong daigdig

1. malaking bilang ng mga namatay at nawalan ng ari- arian.

2. pananakop at pagpapalawak ng teritoryo.

3. Guidelines

3.1. Anything goes!

3.2. No criticism or flaming allowed

3.3. The Wilder The Better

3.4. Quantity is Quality

3.5. Set a Time Limit

4. ww2

5. kasunduang pangkapayapaan

5.1. labing apat na puntos

5.1.1. liga ng mga bansa

6. edeolohiya

6.1. kalipunan ng mga ideya

6.1.1. pangekonomiya

7. neokolonyalismo

7.1. makabagong uri ng pananakop

7.1.1. uri ng suliraning pampolitika at pangekonomiya.

8. nagpasikat ng kanilang ideolohiya

8.1. umintig ang pagkakaunawaang pampolitika, pangmilitar at kalakalan ng mga bansa.

9. WW1

9.1. pagsakop

9.1.1. matinding pinsala ang naidulot

10. mga bansang nagkakaisa us, sweden.

10.1. pagkakaisa

10.1.1. mpanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mundo.

11. organisasyon pangkat at alyansa

11.1. pagbuo ng mga grupo o samahan.

11.1.1. pananakop pakikidigma

12. cold war