kontemporaryong daigdig

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kontemporaryong daigdig by Mind Map: kontemporaryong daigdig

1. malaking bilang ng mga namatay at nawalan ng ari- arian.

2. pananakop at pagpapalawak ng teritoryo.

3. nagpasikat ng kanilang ideolohiya

3.1. umintig ang pagkakaunawaang pampolitika, pangmilitar at kalakalan ng mga bansa.

4. WW1

4.1. pagsakop

4.1.1. matinding pinsala ang naidulot

5. Guidelines

5.1. Anything goes!

5.2. No criticism or flaming allowed

5.3. The Wilder The Better

5.4. Quantity is Quality

5.5. Set a Time Limit

6. ww2

7. kasunduang pangkapayapaan

7.1. labing apat na puntos

7.1.1. liga ng mga bansa

8. mga bansang nagkakaisa us, sweden.

8.1. pagkakaisa

8.1.1. mpanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mundo.

9. organisasyon pangkat at alyansa

9.1. pagbuo ng mga grupo o samahan.

9.1.1. pananakop pakikidigma

10. edeolohiya

10.1. kalipunan ng mga ideya

10.1.1. pangekonomiya

11. cold war

12. neokolonyalismo

12.1. makabagong uri ng pananakop

12.1.1. uri ng suliraning pampolitika at pangekonomiya.