[email protected]İH” Projesi Bileşenleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
[email protected]İH” Projesi Bileşenleri by Mind Map: “F@TİH” Projesi Bileşenleri

1. 1.Donanım Altyapısının iyileştirilmesi Bileşeni

2. 2.e-içeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni

3. 3.Öğretim programlarında Etkin BT(Bilişim Teknolojisi Sınıfı) Kullanımı Bileşeni:

4. 4.Derslerde BT Kullanımı İçin Öğretmenlere Hizmetiçi Eğitim Bileşeni

5. 5.Ağ Altyapısı ve Geniş Bant İnternet Kullanımı ile Bilinçli ve Güvenli BT Kullanımının Sağlanması Bileşeni