กระดูกต้นขาส่วนกลางหักแบบปิด (Close fracture right shaft of femur)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระดูกต้นขาส่วนกลางหักแบบปิด (Close fracture right shaft of femur) by Mind Map: กระดูกต้นขาส่วนกลางหักแบบปิด (Close fracture right shaft of femur)

1. สาเหตุ

1.1. แรงกระแทกที่กระทำต่อกระดูก

1.1.1. แรงที่กระทำโดยตรง (Direct force)

1.1.1.1. การถูกตี ถูกชน

1.1.1.1.1. (17/3/62 pt. Mc ล้มเอง ปวดสะโพกขวา งอสะโพกไม่ได้ : แรงกระแทกโดยตรง)

1.2. กระดูกไม่สามารถรับแรงกระแทกที่มากเกินไปได้

1.3. กระดูกหักจากความเสื่อม

2. การรักษา

2.1. การผ่าตัด

2.1.1. on skeletal traction เพื่อยึดตรึงกระดูก

2.1.1.1. (17/3/62 on skelatal traction 5 kg. at Rt. leg)

2.1.2. การผ่าตัดใส่เหล็กยึดตรึงกระดูกภายใน

2.1.2.1. (25/3/62 OR for ORIF with P&S)

3. อาการและอาการแสดง

3.1. ปวดขา

3.2. ขาบวม

3.3. ปวดสะโพก และงอไม่ได้

3.3.1. (pt. ปวดสะโพกขวา งอสะโพกไม่ได้)

4. ความหมาย

4.1. Close fracture right shaft of femur : กระดูกต้นขาส่วนกลาง ส่วนที่อยู่ระหว่าง 5 cm. ต่ำกว่า lesser trochanter ไปถึง 5 cm. ต่อ adductor tubercle

4.1.1. ( Film x-ray 17/3/62 Cfx. Rt. shaft of femur)

5. พยาธิสภาพ

5.1. เมื่อมีแรงมากระทำต่อกระดูก ทำให้กระดูกแตก หัก เส้นเลือดบริเวณภายในและรอบๆกระดูกฉีกขาด

5.2. เกิดร่างแหของ fibrin ภายในบริเวณที่มีเลือด ทำให้ก้อนเลือดแข็งตัว และหุ้มกระดูกที่หักพบการสร้างเส้นเลือดฝอย และการแบ่งตัวของ fibroblastis

5.3. เมื่อ 1 wk. จะเกิดเนื้อเยื่อนิ่มๆล้อมรอบกระดูกที่หัก ( soft tissue callus หรือ plocallus)