Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
APPS by Mind Map: APPS

1. Creació de documents

1.1. Word

1.2. Publisher

1.3. Time line

2. App artística

2.1. Paint

3. Apps de l'ordinador

3.1. Notas rápidas

3.2. Lupa

3.3. Calendari

3.4. Rellotge

4. creació de presentacions

4.1. Power Point

4.2. Prezi

4.3. Piktochart

5. creació de jocs/3D

5.1. Minecraft

5.2. Sweet Home 3D

5.3. Sketchup

5.4. Scratch 2

6. realització o publicació de videos

6.1. Movie Maker

6.2. Kizoa

6.3. Youtube

7. Apps matemàtiques

7.1. Calculadora

7.2. Thatquiz

7.3. Excel

8. Apps de Google

8.1. Gmail

8.2. Traductor Google

9. Pàgines que trobes a google

9.1. Codi QR

9.2. Didac

10. Apps per descarregar apps

10.1. Playstore

10.2. Bluestack

11. Apps per comunicar-se

11.1. Skype

11.2. Whatsapp