PLE d'Olga Foro

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLE d'Olga Foro by Mind Map: PLE d'Olga Foro

1. Crear i transformar la informació

1.1. Eines i recursos

1.1.1. google apps

1.1.2. portafoli

1.1.3. mapes conceptuals

1.1.3.1. mindmeister

1.1.4. exercicis interactius

1.1.4.1. jclic

1.1.4.2. PDI

1.1.4.3. WebQuest

1.1.4.4. QV

1.1.4.5. Caceres

1.1.5. fotos

1.1.5.1. picnik

1.1.5.2. picasa

1.1.5.3. flickr

1.1.6. video

1.1.6.1. youtube

1.1.6.2. bliptv

1.1.6.3. vimeo

1.1.7. wikis

1.1.8. blocs

1.1.8.1. blogger

1.1.8.2. blocs xtec

2. Compartir informació

2.1. Xarxes

2.1.1. facebook

2.1.2. twitter

2.1.3. altres

2.2. xats i missatgeria instantànea

2.3. correu electrònic

2.4. moodle

2.5. blocs

2.6. comunitats virtuals

2.7. videoconferències

2.7.1. skipe

2.8. marcadors socials

2.8.1. delicius

2.8.2. diigo

3. Buscar informació

3.1. Youtube

3.2. buscadors

3.3. enciclopèdies virtuals

3.4. RSS

3.5. marcadors socials

3.5.1. diigo

3.5.2. delicius

3.6. lletres cançons

3.6.1. Myplaylist

3.7. traductors

3.8. notícies i diaris

3.9. webs educatives