første verdenskrig

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
første verdenskrig by Mind Map: første verdenskrig

1. Arbejdsspørgsmål

1.1. Hvilken begivenhed udløste 1. verdenskrig?

1.2. Hvilke lande deltog og i hvilke lande?

1.3. Hvordan hænger 1.og 2. verdenskrig sammen?

1.4. Hvem startede 1. verdenskrig?

1.5. Hvilke konsekvenser førte 1. verdenskrig med sig?

1.6. hvilke årsager var der til 1. verdenskrig?

1.7. Hvilke lande var neutrale?

1.8. Hvilke konsekvenser fik krigen for soldaterne og for civilbefolkningen?

1.9. Hvordan udviklede Krigen sig henholdsvis i øst og vest?

1.10. Hvilken betydning fik Versaillestraktaten for Tyskland?

1.11. Hvorfor deltog nogen af de danske soldater i 1. verdenskrig, når Danmark var et neutralt land.

2. problemstilling

2.1. hvorfor startede 1. verdenskrig

2.1.1. Franz Ferdinand blev skudt i Sarajevo i Bosnien-Herzegovina den 28.juni 1914 og satte en proces i gang, som førte til 1. verdenskrig.

2.1.2. Tyskland erklærede Rusland krig.

2.1.3. Skuddet i Sarajevo var således alene anledningen til krigen.

2.1.4. Østrig-Ungarn gav Serbien skylden for mordet, som foregik i Bosnien- Herzegovina.

2.2. Hvad var kendetegnende ved 1. verdenskrig?

2.2.1. Der døde mange mennesker.

2.2.2. Adolf Hitler

2.3. Hvad var årsagen til 1. verdenskrig?

2.3.1. der var et mord i Sarajevo og det skabte krig.

2.4. Hvilke konsekvenser fik 1. verdenskrig?

2.4.1. Krigen kostede over 9 mio liv.

3. delemner til prøve

3.1. Hvad var grunden til 1. verdenskrig?

3.1.1. Et mord i Sarajevo

3.1.2. Tyskland erklærede krig mod Rusland

3.2. Forløbet af 1. verdenskrig

3.3. Afslutningen og konsekvenserne ved 1. verdenskrig

4. Lavet af Wilma og Andrea