Erdenet Chess Federation (ECF)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Erdenet Chess Federation (ECF) by Mind Map: Erdenet Chess Federation (ECF)

1. Мэдлэгийн Бямба гараг

1.1. Заал

2. Сургат

2.1. Шатрын багш бэлтгэх

2.2. Шатрын шүүгч бэлтгэх

2.3. Тамирчин бэлтгэх

2.3.1. Шигшээ баг бэлтгэх

2.3.1.1. Амралтын бааз

2.3.1.2. Дасгалжуулагчид

2.3.2. Курс Дугуйлан

2.4. Шатрын сурах бичиг

2.4.1. Цахим сурах бичиг

2.4.2. Ном, сэтгүүл

2.4.3. Шатрын сан, програм хангамжууд

3. Шинэ жил оны шилдэг тамирчид шалгаруулах

4. Тэмцээн төрөл

4.1. Цахим тэмцээн

4.2. Түргэн бодолтын тэмцээн

4.3. Заалны тэмцээн

4.3.1. Шатрын тэмцээн уралдаан насны ангилал

4.3.1.1. Хүүхэдийн ангилал

4.3.1.1.1. Цэцэрлэгийн нас/Балчир нас/

4.3.1.1.2. Бага нас 6-11

4.3.1.1.3. Хүүхэд нас 11-17

4.3.1.2. Насанд хүрэгчид

4.3.1.2.1. Залуу нас 18-28

4.3.1.2.2. Ид нас 28-45

4.3.1.2.3. Идэр нас 45-55

4.3.1.2.4. Ахимаг нас 55-65

4.3.1.2.5. Ахмад 65-75

4.3.1.2.6. Өндөр нас 75 дээш

4.3.2. Рейтинг ангилал

4.3.2.1. Сонирхогчдын I ангилал 1700-1900

4.3.2.2. Сонирхогчдын II ангилал 1700 хүртэл

4.3.2.3. Мэргэжлийн 1900 дээш

4.3.3. Түргэн тоглолт

4.3.4. Марафон

5. Шатрын техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмж

5.1. Шатрын цаг

5.2. Шатрын хөлгүүд

5.3. Багийн хувцас хэрэгсэл

5.4. Тоглолтыг цахим харуулдаг шатар

5.5. Проектор, экран, Комьпютер, принтер

6. Дотоод, Гадаад харилцаа

6.1. Веб сайт

6.1.1. facebook

6.1.2. Youtube

6.1.3. twitter

6.2. Утасны сан

7. Багш нар, клубуудын зөвлөл

8. Эцэг эхчүүдийн зөвлөл

9. Шатрын шүүгч эрх

10. Шагнал урамшуулалтын баг

10.1. Цом

10.2. Өргөмжлөл

11. Орхон аймгийн шатрын тэмцээнүүд

11.1. Багийн аварга шалгаруулах тэмцээн

11.2. Сургуулиуд

11.3. Сумын аварга шалгаруулах тэмцээн

11.4. Аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн

11.4.1. Өсвөрийн аймгийн аварга 2-10

11.4.2. Идэрчүүдийн аймгийн аварга

11.4.3. Насанд хүрэгчдын аймгийн аварга 2-4

11.4.4. Сонирхогчдын аварга шалгаруулах тэмцээн

11.5. Эрдмин ХХК нэрэмжит тэмцээн

11.6. Банкуудын нэрэмжит тэмцээн

11.7. Байгууллага, хувь хүний нэрэмжит тэмцээн