TỦ SÁCH THANH NIÊN 2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TỦ SÁCH THANH NIÊN 2018 by Mind Map: TỦ SÁCH THANH NIÊN 2018

1. CÁC THỂ LOẠI SÁCH

1.1. Sách pháp lý

1.1.1. Sách chính trị (về Đảng): hiện có 16 đầu sách

1.1.2. Sách về Đoàn thanh niên: hiện có 13 đầu sách

1.1.3. Sách pháp lý + Đường sắt: hiện có 25 đầu sách

1.2. Sách khoa học - kỹ thuật (Anh Tân )

1.2.1. Sách kỹ thuật : hiện có 15 đầu sách

1.2.2. Sách khoa học

1.3. Sách kỹ năng

1.3.1. Sách truyền cảm hứng

1.3.2. Sách tin học

1.3.2.1. Word

1.3.2.2. Excel

1.3.2.3. Autocard

1.4. Sách học Ngoại ngữ

1.4.1. Ngữ pháp căn bản

1.4.2. Toiec

1.4.3. Từ vựng về ngành

1.4.4. Giao tiếp căn bản

1.4.5. Từ điển

1.5. Sách kinh tế

1.6. Sách thường thức - đời sống

1.7. Sách Văn học - Giải trí

2. NHÂN SỰ

2.1. ĐỨC - PHC

2.2. TRÀ - PKD

2.3. TÂN - PKT

2.4. THẢO - PKD

3. TIMELINES

3.1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

3.1.1. Nơi đặt tủ sách - VP Đoàn TN

3.1.2. Tủ sách - tận dụng tủ sách có sẵn tại VP Đoàn TN, khi nào số lượng sách tăng nhiều sẽ có phương án có tủ sách riêng thay thế.

3.1.3. Con dấu - dùng để quản lý sách.

3.1.4. Xây dựng file Excel online để quản lý => Bấm vào mũi tên bên cạnh để vào link

3.2. "GOM" SÁCH

3.2.1. Sử dụng nguồn sách đang có sẵn tại VP đoàn: 145 quyển (thống kê chi tiết trong file excel)

3.2.2. Phát động phong trào Đóng góp sách : mỗi đoàn viên TN tối thiểu 1 quyển/1 năm => Gửi công văn phát động (ANH ĐỨC)

3.2.3. Xin kinh phí để bổ sung các đầu sách còn thiếu

3.3. HOẠT ĐỘNG

3.3.1. 1. Quy trình mượn - trả sách

3.3.1.1. Ý tưởng: Lập fanpage/ group cho Thanh niên (hoặc đã có rồi nhưng chưa hoạt động nhiều) => dẫn link Excel để tự mọi người tra cứu loại sách cần tìm.

3.3.2. 2. Nhập sách, lưu kho