Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Savaria by Mind Map: Savaria

1. Szakirodalom

1.1. 1. Fábry György: A felnőttképzési kutatások szerepe az emberi erőforrás-fejlesztésben

1.1.1. Nincs nyoma • az OPKM-ben • a PPK-n • a szerző kutatói honlapján

1.1.2. OPKM könyvtárosa: Fábri György cikkével kapcsolatban, szerintem lehet, hogy az alábbi konferencia anyagról lehet esetleg szó, végignéztem ugyanis a publikációs listáját és ott sem találtam ilyen című írást. Itt viszont a Felnőttképzési kutatások tapasztalati fejezetbe írt és a cikkben többször is említi az emberi erőforrásokat. A felnőttképzési kutatások tapasztalatai Fábri György: Tudástól a tudományig – a magyarországi felnőttképzés (ön)reflexiója. Ez a HEFOP 3.5.1.„Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” Tanár-továbbképzési konferenciák, 2007.című kiadványban van. Csatolom a letöltött file-t.

1.2. 2. Hatos Pál: Nemzetközi helyzetkép és európai tendenciák. in: www.scholarship.hu/static/rolunk/megjelenesek/mobilkonyv/nemzetkozihelyzetkep.pdf

1.2.1. A Hatos Pál cikk pedig itt jelent meg, de azóta eltávolították. - Hatos Pál (2007a): Nemzetközi helyzetkép és európai tendenciák, az európai és nemzeti mobilitási programok. http://www.scholarship.hu/static/rolunk/megjelenesek/mobilkonyv/nemzetkozihelyzetkep.pdf Sokan hivatkoznak rá, de mindenki csak ezt a címet adja meg. Úgy tudom a Balassi Intézetnek volt ez lapja, talán ott lehetne érdeklődni. ez lapja, talán ott lehetne érdeklődni.

1.3. 3. Kiss Endre: Magyarország útja az EU-ba. Budapest, Friedrich Ebert, 2004.

1.4. 4. Közép- és Kelet-Európa integrálódása az egységes európai térségbe. (Szerk. Beszteri Béla és Vízi László Tamás) KJF, Székesfehérvár, 2007.

1.5. 5. Mayer József: Az iskolarendszerű felnőttoktatásról 2000-ben. Új Pedagógiai Szemle. 2000. 11.

1.6. 6. Mi a Nyugat? Atlantizmus és integráció. (Szerk. Garaczi Imre) Pannon Egyetem, Veszprém, 2007.

1.7. 7. Váradi László: A hazai felnőttképzés szabályozásának összehasonlítása néhány külföldi felnőttoktatási, felnőttképzési törvénnyel. Humánpolitikai Szemle. 2003. 3

1.8. 8. Recommendation on Adult Learning and Education

1.9. 9. 3rd Global Report on Adult Learning and Education

1.10. 10 Investing in skills pays off.. the economic and social cost of low-skilled adults in the EU

1.10.1. Exclusive Summary

1.11. 11. Éves beszámoló a Tempus KÖözalapítvány 2016. évi tevékenységéről

1.12. 12. Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás - NT-42676

1.13. 13. A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2009/t312.pdf?ctid=739

1.14. 14. Felsőoktatás, életen át tartó tanulás és az ENSZ fenntartrható fejlesztési célok megvalósítása