Folkhemmet (EK3A)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Folkhemmet (EK3A) by Mind Map: Folkhemmet (EK3A)

1. Folkhemmet grupp 1

1.1. 1928-Per Albin Hansson

1.2. Mindre skillnader mellan rika och fattiga

1.3. Grundtanke - Sverige är ett hem för alla

1.4. 1945 - rent socialdemokratisk regering

1.5. Reformer

1.5.1. Höjd folkpension

1.5.2. Fria skolmåltider och läroböcker

1.5.3. Allmän sjukförsäkring

1.5.4. Barnbidrag utan behovsprövning

1.5.5. Tre veckors semester som arbetare

1.5.6. Arbetslöshetsförsäkring

1.6. Svenska modellen- alla behandlas lika

1.7. Den första skördetiden- upprustning av samhället

1.7.1. Skatterna höjs

1.8. Levnadsstandarden förbättrades från år till år

2. Ekonomi 1920-1980

2.1. 1920-1930, svåra arbetsmarknadskonflikter

2.2. 1931, ekonomisk depression efter den amerikanska börskraschen

2.3. 1934 infördes en arbetslöshetsförsäkring som ligger till grund för dagens a-kassa

2.4. Efter andra världskriget: Sverige blir ett av världens rikaste länder. Var stor efterfrågan på råvaror och det gick bra för industrin och ekonomin i Sverige.

2.5. 1950-talet, industrin blomstrade -> stark framtidstro, ekonomiska välfärden ökade

2.6. 1960- bra ekonomi. Sjukvård, barnomsorg och vård för äldre byggdes ut.

2.7. 1970-talet, hög inflation, ökande arbetslöshet, svag ekonomisk tillväxthet

2.8. 1980-talet, "det glada 80-talet". Arbetslösheten minskade

3. Fredsrörelsen 1965-1980

3.1. Fredsduvan, en symbol

3.2. Tack vare Vietnamkriget bildas den moderna fredsrörelsen

3.3. Inspirerade av Ghandis våldsteori

3.4. Deras vision var att krig skulle elimineras i hela världen

3.5. Efter första världskriget blev hela världens politik mer mottaglig för fredsrörelsens ideér

3.6. Flera organisationer startades både under och efter fredsrörelsens början

3.7. 1980 blev NATOs beslut om kärnvapen en stor huvudfråga för rörelsen

3.8. Efter många protester så lyckades inte fredsrörelsen att stoppa utplaceringen av missiler

4. Grupp 2

4.1. Socialdemokraterna (bildade majoritet i riksdagen när lagen om tvångsterilisering stiftades)

4.2. 1935-1941 (frivilligt) 1941----->1976 tvång (Eugenisk, Social och medicinsk indikation)

4.3. 1976 avskaffades lagen

4.4. 1999-(rip)2002 stiftades en ny lag om ersättning till de tvångsteriliserade, var tvungen att uppfylla 6 punkter

5. Grupp 3

5.1. 1903, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)

5.2. - 1919, kvinnlig rösträtt.

5.2.1. 1919, första valdeltagandet.

5.3. - 1940, kvinnorna hade fått större ansvar under kriget, behövdes både i hemmet och som arbetskraft.

5.3.1. Märktes tydligt hur män och kvinnor hade olika rättigheter.

5.4. - Större ekonomisk jämlikhet iom. kommunismen och socialdemokratins framgångar.

5.5. - Möttes av aktivister - Nazityskland

5.6. - 1939, kvinnor kunde inte längre avskedas pga. äktenskap, graviditet eller föräldraskap.

5.7. - 1970, ny kvinnorörelse växte fram. Pekade på hur dåligt kvinnor hade det i samhället.

5.8. - 1990, fler feministiska grupper och partier bildades.

5.9. 2005, Feministiskt Initiativ bildas, vilket visar på att den feministiska kampen inte var över