DeltaPlatform

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DeltaPlatform by Mind Map: DeltaPlatform

1. Stuurgroep

2. Strategische Partners

2.1. Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL)

2.2. Salt CAMPUS

2.3. Kenniscentrum Bodem

2.4. CoE Watertechnologie

2.5. CoE Biobased

2.6. CoE Water & Energie

3. Communicatie

3.1. Website

3.2. Themadagen

3.3. Social media?

4. Projecten

4.1. Onderzoek

4.1.1. Nationaal

4.1.1.1. Living Lab's in de Delta

4.1.1.2. Overig

4.1.2. Internationaal

4.1.2.1. Living Lab Water Indonesia (ANGIN)

4.1.2.2. Overig

4.2. Onderwijs

4.2.1. MSc River Delta Management

5. Financiering DeltaPlatform

5.1. NWO/SIA WaterSPRONG programma

5.2. CoE Deltatechnologie

5.3. Lidmaatschap partners

6. Lectoren Platform "Delta -en Water Technologie"

6.1. Leden

6.1.1. Rutger de Graaf (HR)

6.1.2. Joost Stronkhorst (HZ)

6.1.3. Matthijs Boersema (HZ)

6.1.4. Floris Boogaard (Saxion)

6.1.5. Lueton (NHL/VHL)

6.1.6. Mindert de Vries VHL/Deltares

6.1.7. Rick Heijkoop (HR)

6.1.8. Liliane Geerling (HZ)

6.1.9. .....

6.1.10. ....

6.1.11. ...

7. Partners

7.1. Hogescholen

7.1.1. HZ

7.1.2. HR

7.1.3. VHL

7.2. Universiteiten

7.2.1. TUD

7.2.2. RU ?

7.2.3. WUR

7.2.4. UU

7.2.5. Roosevelt Academie

7.3. Publieke organisaties

7.3.1. Waterschappen

7.3.2. Ministeries