Get Started. It's Free
or sign up with your email address
P4 by Mind Map: P4

1. Rok za predložitev vloge 24.4.2009

2. Pogoji

2.1. Velikost podjetja

2.1.1. Mirko in mala podjetje

2.1.1.1. vedenost investicije večja od 100000

2.1.1.2. maksimalna opravičena vred. 400.000

2.1.1.3. sofinanciranje 50%

2.1.1.4. zagotovitev 50%brez državne pomoči

2.1.1.5. min nepov 50.000-200.000

2.1.2. Srednje podjetje

2.1.2.1. vedenost investicije večja od 100000

2.1.2.2. sofinanciranje 40%

2.1.2.3. maksimalna opravičena vrednost 500.000

2.1.2.4. zagotovitev 60%brez državne pomoči

2.1.2.5. min nepov 50.000-200.000

2.2. Izvzeta podjetja

2.2.1. Določene panoge

2.2.2. Podjetja v težavah

2.2.3. Dobivajo sofinanciranje iz drugih EU/SLO projektov

2.2.4. Imajo neporavnane obvezosti do SLO

2.2.5. Pomoč (prestruktoriranje, Reševanje podjetij)

2.2.6. So na seznamu podjetij (ZPKor)

2.2.7. v preteklih 3 letih dobili pomoč SPS, SLO ali imajo neiz. obveznosti do SPSD

2.3. Pogoji za projekt

2.3.1. Dovoljen je nakup od tretjih oseb (ne smejo imeti več kot 25% deleža v podjetju)

2.3.2. izboljšati teh opremljenost

2.3.2.1. Novi stroji min 60.000

2.3.2.2. Programska oprema max 40.000 EUR

2.3.2.3. Stroji izdelani vsaj 2008

2.3.3. razvidno mora biti da so zagotovleni viri za celoto

2.3.4. V SLOVENIJI

2.3.5. Investicija mora biti del aktive podjetja, ki se amortizira

2.3.6. Neupravičeni stroški investicije

3. Vsebina vloge

3.1. Prijavni list

3.2. Poslovni načrt

3.2.1. Finančni del

3.2.2. Tekstualni del

3.3. Pozitivni bančni sklep

3.4. Bonitetna dokazila

3.4.1. Gos. družbe BON 1/P

3.4.2. SP BON 1/SP

3.5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na dan 31.8.08

3.6. Seznam stroškov operacije

4. Kdo razpisuje?

4.1. Slovenski podjetniški sklad

5. Svetovanje in pomoč pri pripravi

5.1. Http://www.yak4yak.com

6. Se zavrže če

6.1. Ne povečuje zmogljivosti, ni novih tehnoloških rešitev*

6.2. Ni temeljite izboljšave oz. novega proizvoda/storitve*

6.3. Ni najmanj ohranitve števila zaposlenih na podlagi obračunskih ur*

7. Zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 30.03.2011