Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
תפיסת חלל by Mind Map: תפיסת חלל

1. בתלת מימד

1.1. חלל פעיל

1.1.1. הצופה הוא חלק פעיל ביצירה

1.2. חלל נגטיבי

1.2.1. חלל ששותף בבניית הצורה של הפסל

2. תלת מימד

2.1. חלל מקיף בלבד

2.1.1. החלל מקיף את היצירה אך לא נכנס לתוכה

2.2. חלל המקיף את הפסל וחודר לתוכו

2.2.1. החלל נכנס ויוצא מהיצירה

3. דו מימד

3.1. חלל רדוד

3.1.1. הסתרה כאמצעי להשגת עומק- העצמים ביצירה מכסים חלקית אחד את השני כדי ליצור תחושת עומק

3.1.2. יצירת חלל נוסף מעבר למקום המתואר ביצירה- שימוש ביצירת חלל בנמצא מעבר ליצירה ע"מ ליצור תחושת עומק

3.1.2.1. הגדלה

4. בדו מימד

4.1. חלל עמוק

4.1.1. פרספקטיבה קווית (מדעית)- שימוש בטכניקה של נקודת מגוז אחת שבה כל הקווים ביצירה נפגשים.

4.1.2. פרספקטיבה אמפירית (רב מגוזית) - טכניקה שמתבססת על הפרספקטיבה המדעית אך מכילה כמה נקודות מגוז במקום אחת

4.1.3. פרספקטיבה אווירית (אטמוספרית) - שימוש בסולם גוונים המחקה את האטמוספרה של צבעים הנמצאים במרחקים שונים מן הצופה

5. דו מימד

5.1. חלל שטוח

5.2. שימוש בטכניקה ללא אור וצל וללא הסתרה בכלל. טכניקה זו נותנת תחושה של משהו שטוח לגמרי ללא עומק בכלל.

6. קודם כל יש לבדוק האם תפיסת החלל ביצירה היא עמוקה, רדודה או שטוחה.

6.1. לכל הניסיונות לייצר אשליית תחושת עומק משותפים המאפיינים הבאים

6.1.1. יחסי גודל: אובייקטים קטנים נתפסים בדרך כלל כרחוקים יותר מאובייקטים גדולים (אלא אם הם ממוקמים נמוך יותר.)

6.1.1.1. הסתרה: אובייקטים המסתירים אובייקטים אחרים נתפסים כניצבים לפניהם.

6.1.1.1.1. יחסי גובה: אובייקטים הניצבים גבוה יותר על גבי הבד נתפסים כרחוקים יותר (אלא אם הם גדולים יותר.)