Moviments migratoris (immigració/emigració)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Moviments migratoris (immigració/emigració) by Mind Map: Moviments migratoris (immigració/emigració)

1. TIPUS DE MIGRACIÓ

1.1. Segons l'espai

1.1.1. Interiors (desplaçaments)

1.1.2. Internacionals

1.2. Segons la durada

1.2.1. Temporals

1.2.2. Definitives

1.3. Segons la naturalesa

1.3.1. Forçades

1.3.2. Voluntàries

2. CAUSES

2.1. Econòmiques

2.1.1. Atur

2.1.2. Millorar el nivell de vida

2.2. Politiques

2.2.1. Guerres

2.2.2. Persecucions

2.3. Desastres naturals

2.3.1. Sequeres

2.3.2. Erupcions volcàniques

2.3.3. Terratremols

2.3.4. Riuades