Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MIGRACIÓ by Mind Map: MIGRACIÓ

1. CAUSES

1.1. ECONÒMIQUES

1.1.1. ATUR ELEVAT

1.1.2. MILLORAR EL NIVELL DE VIDA

1.2. POLÍTIQUES

1.2.1. GUERRES

1.2.2. PERSECUCIONS

1.3. CATÀSTROFES NATURALS

1.3.1. ERUPCIONS VOLCÀNIQUES

1.3.2. TERRETRÈMOLS

1.3.3. RIUADES

1.3.4. SEQUERES

2. TIPUS DE MIGRACIONS

2.1. SEGONS LA NATURALESA

2.1.1. FORÇADES

2.1.2. VOLUNTÀRIES

2.2. SEGONS LA DURADA

2.2.1. TEMPORALS

2.2.2. DEFINITIVES

2.3. SEGONS L'ESPAI

2.3.1. INTERNACIONALS

2.3.2. INTERIORS (DESPLAÇATS)