Moviments migratoris

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Moviments migratoris by Mind Map: Moviments migratoris

1. Tipus

1.1. Segons la durada

1.1.1. Temporals

1.1.2. Definitives

1.2. Segons l'espai

1.2.1. Interiors(Desplaçats)

1.2.2. Internacionals

1.3. Segons la naturalesa

1.3.1. Forçades

1.3.2. Voluntaríes

2. Causes

2.1. Polítiques

2.1.1. Guerres

2.1.2. Percecucions

2.2. Catàstrofes naturals

2.2.1. Terratrèmols

2.2.2. Erupcions

2.2.3. Riuades

2.2.4. Sequeres

2.3. Econòmiques

2.3.1. Atur elevat

2.3.2. Millorar condicions vida