Moviments migratoris

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Moviments migratoris by Mind Map: Moviments migratoris

1. Causes

1.1. Polítiques

1.1.1. Guerres

1.1.2. Persecucions

1.2. Econòmiques

1.2.1. Terratrèmols

1.2.2. Erupcions volcàniques

1.2.3. Riuades

1.2.4. Sequeres

1.3. Catàstrofes naturals

1.3.1. Atur elevat

1.3.2. Millorar condicions de vida

2. Tipus

2.1. Segons la durada

2.1.1. Temporals

2.1.2. Definitives

2.2. Segons l'espai

2.2.1. Internacionals

2.2.2. Interiors (desplaçats)

2.3. Segons la naturalesa

2.3.1. Voluntàries

2.3.2. Forçades