Moviments migratoris immigració /emigració

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Moviments migratoris immigració /emigració by Mind Map: Moviments migratoris immigració /emigració

1. Causes

1.1. Polítiques

1.1.1. Guerres

1.1.2. Persecusions

1.2. Econòmiques

1.2.1. Atur elevat

1.2.2. Millorar el nivell de vida

1.3. Catàstrofes naturals

1.3.1. Sequeres

1.3.2. Erupcions volcàniques

1.3.3. Riuades

1.3.4. Terratrèmols

2. Tipus de migracions

2.1. Segons l'espai

2.1.1. Interiors (desplaçats)

2.1.2. Nacionals

2.2. Segons la durada

2.2.1. Definitives

2.2.2. temporals

2.3. Segons la naturalesa

2.3.1. Voluntaries

2.3.2. Forçades