MOVIMENTS MIGRATORIS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MOVIMENTS MIGRATORIS by Mind Map: MOVIMENTS MIGRATORIS

1. CAUSES

1.1. POLITIQUES

1.1.1. GUERRES

1.1.2. PERCECUCIONS

1.2. CATASTROFES NATURALS

1.2.1. TERRETREMOLS

1.2.2. RIUADES

1.2.3. SEQUERES

1.2.4. ERUPCIONS VOLCÀNIQUES

1.3. ECONOMIQUES

1.3.1. ATUR ELEVAT

1.3.2. MILLORAR CONDICIONS VIDA

2. TIPOS

2.1. SEGONS LA DURADA

2.1.1. DEFINITIVES

2.1.2. TEMPORALS

2.2. SEGONS L'ESPAI

2.2.1. INTERNACIONALS

2.2.2. INTERIORS (DESPLAÇATS)

2.3. SEGONS LA NATURALESA

2.3.1. FORÇADES

2.3.2. VOLUNTARIES