Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CULTURĂ by Mind Map: CULTURĂ

1. Definițiile culturii

1.1. definiții descriptive

1.2. definiții structuraliste

1.3. definiții istorice

1.4. definiții psihologizante

2. Metatermeni

2.1. Identitate

2.1.1. culturală

2.1.2. etnică

2.1.3. personală

2.2. Socializare

2.3. Culturalizare

2.3.1. transmiterea pe verticală

2.3.2. transmiterea pe orizontală

2.3.3. transmiterea indirectă

2.4. Multiculturalitate

2.4.1. modelul asimilaționist

2.4.2. modelul Apartheid

2.4.3. modelul policentric

3. Tipologii

3.1. Dinamica culturii

3.1.1. inovația

3.1.2. moștenirea culturală

3.1.3. împrumutul

3.1.4. difuziunea culturală

4. Teorii clasice ale comunicării interculturale

4.1. teoria adaptării

4.2. teoria regulilor

4.3. teoria retorică

4.4. teoria constructivistă

4.5. teoria categoriilor sociale și circumstanțelor

4.6. teoria conflictelor

5. Apariția și evoluția comunicării interculturale

5.1. În spațiul anglo-saxon

5.1.1. politologii americani

5.1.2. bisnessmanii americani

5.2. În spațiul european

5.2.1. Germania, Universitatea din Munchen

6. Paradigma lui Eduard Hall despre comunicare interculturală

6.1. Proxemica

6.1.1. distanța intimă

6.1.2. distanța personală

6.1.3. distanța socială

6.1.4. distanța oficială

6.2. Cronemica

6.2.1. meta-timpul

6.2.2. timpul biologic

6.2.3. timpul individual

6.2.4. timpul fizic

6.2.5. timpul metafizic

6.2.6. micro-timpul

6.2.6.1. monocromia

6.2.6.1.1. culturi monocronice

6.2.6.2. policromia

6.2.6.2.1. culturi policronice

6.2.7. timpul sincronic

6.2.8. timpul sacru

6.2.9. timpul profan

6.3. Culturi de context ridicat și de context scăzut

6.3.1. culturi de context înalt

6.3.2. culturi de context scăzut

7. Concepțiile lui Geert Hofstede cu referire la comunicarea interculturală

7.1. distanța puterii

7.2. individualism/colectivism

7.3. masculinitate/feminitate

7.4. evitarea incertitudinii

7.5. orientarea pe termen lung vs orientarea pe termen scurt

7.6. patru moduri

7.6.1. simbolurile

7.6.2. eroii

7.6.3. ritualurile

7.6.4. valorile