Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kutatásom by Mind Map: Kutatásom

1. Cél

1.1. Általános cél

1.1.1. Hozzájárulni a kutatással a fogvatartottak reintegrációjához

1.1.1.1. A tanuláshoz kapcsolódó loktatási-képzési ehetőségek vizsgálata

1.1.1.1.1. Lehetőség

1.1.1.1.2. A lehetőség igénybevétele

1.1.1.1.3. Nem mérjük a hatékonyságot

1.1.1.2. Kitekintés a Visegrádi Országokban a reintegráció problémájára

1.2. Konkrét, háromszintű cél

1.2.1. 1. A lehetőségtár megvizsgálása, számbavétele, reflexió • megfelelő-e • összehasonlítható-e más országokéval

1.2.1.1. Jogi

1.2.1.1.1. Mit mond ki a törvény?

1.2.1.2. Tárgyi

1.2.1.2.1. Mi az, ami a jogrend szerint kötelező?

1.2.1.2.2. Mi van meg ebből az adott intézményben?

1.2.1.2.3. Ami megvan, azt működtetik is-e?

1.2.1.3. Személyi

1.2.1.3.1. Mit tesznek hozzá? • szándék • pénz • személyzet

1.2.2. 2. A fogvatartottak vizsgálata

1.2.2.1. Igazolni, hogy képezhetők

1.2.2.2. A képezhetőségük korlátozott (alulképzettek) • szociális okokból • kulturális okokból • bio-pszicho-szociális okokból

1.2.3. 3. Megvizsgálni, hogy a fogvatartottak a fenti lehetőségtárból • mit érzékelnek • mit tapasztalnak • mit használnak

1.3. A disszertációban körvonalazni a börtönpedagógia • határait • területeit

1.3.1. Mit nyújt a börtönpedagógia/börtönandragógia • a formális tanulás területén • a nem-formális tanulás területén • az informális tanulás területén

2. Hipotézisek

2.1. Egyszerű, primitív, de igazolható eszközökkel

2.2. Az, hogy az önirányított tanulás komplex tanulási út, ennek alapja a Memorandum.

2.2.1. A Mem. mondta ki először 2000-ben, hogy 3 ilyen tanulási út van, és ez a 3 egyenrangú

2.2.1.1. Tehát azt mondjuk ki, hogy ez olyannyira igaz, hogy a fogvatartottak komplex tanulási útjában tetten tudom érni a 3 területet

2.2.1.2. Az én innovációm az, hogy ez a három terület ebben az esetben összeolvad.

2.3. Nagy nemzetközi kitekintésem van, ahonnan mint andragógus elindulok

2.3.1. Tanulásban gondolkodom, nem tanításban

2.3.2. A tanításban semmi többet nem tudunk tenni, mint támogatjuk a tanulót, mert a tanulás a tanuón belül történik.

3. Minta

3.1. A kutatásnak nincs kapacitása országos, reprezentatív minta vizsgálatára

3.1.1. Az esetlegesség miatt tekintünk ki a többi Visegrádi Ország felé • európai egységesség • történeti közelség • a hazaitól különböző jó gyakrolatok keresése

3.1.1.1. Magyaroszág

3.1.1.1.1. Középméretű intézetekből választottunk hármat

3.1.1.2. Szlovákia

3.1.1.2.1. Zselíz

3.1.1.3. Csehország

3.1.1.3.1. 1 intézet

3.1.1.4. Lengyelország

3.1.1.4.1. 1 intézet

4. Módszer

4.1. Hat esettanulmány

4.1.1. A vizsgált országok büntetés-végrehajtásának tárgyszerű, számszerű ősszehasonlítása

4.1.1.1. Jogi háttér tanulmányozása