Odgrywanie postaci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Odgrywanie postaci by Mind Map: Odgrywanie postaci

1. Sesja gier fabularnych

1.1. Elementy egzogeniczne

1.2. Elementy endogeniczne

1.3. Elementy diegetyczne

2. Tworzenie postaci

2.1. Charakterystyka postaci

2.1.1. Cechy

2.1.2. Przekonania

2.1.3. Role

2.1.4. Umiejętności

2.2. Podobieństwo postaci do gracza

2.2.1. New node

3. Metody odgrywania

3.1. Antycypacyjna

3.2. Spontaniczna

3.2.1. Jak zbadać?

3.3. Immersyjna

3.3.1. Składniki immersji

3.3.1.1. Emocje

3.3.1.2. Utożsamianie się

3.3.1.3. Inne

3.3.2. Przekraczanie "granicy"

4. Korzyści z odgrywania postaci

4.1. Dotyczące gry

4.1.1. Wzbogacenie rozgrywki

4.1.2. Kreacja

4.2. Ludyczne

4.2.1. Rozrywka

4.2.2. Towarzyskie

4.2.3. Oderwanie się od codzienności

4.3. Dotyczące gracza

4.3.1. Testowanie

4.3.2. Ćwiczenie umiejętności

5. Ja-postać

5.1. Raczej nie związane z samą postacią

5.2. Raczej nie związane z metodą odgrywania

5.3. Czy jest związane tylko z graczem?