KONTEMPORARYONG DAIGDIG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KONTEMPORARYONG DAIGDIG by Mind Map: KONTEMPORARYONG DAIGDIG

1. WW1

1.1. SANHI

1.1.1. NASYONALISMO

1.1.1.1. PAGMAMAHAL

1.1.1.1.1. GERMANY

1.1.1.1.2. SERBIA

1.1.1.1.3. AUSTIA-HUNGARY

1.1.1.1.4. FRANCE

1.1.1.1.5. RUSSIA

1.1.2. IMPERYALISMO

1.1.2.1. PAGMAMAHAL

1.1.2.1.1. GERMANY

1.1.2.1.2. ENGLAND

1.1.2.1.3. FRANCE

1.1.2.1.4. SERBIA

1.1.2.1.5. JAPAN

1.1.2.1.6. GREAT BRITAIN

1.1.3. MILITARISMO

1.1.4. ALYANSA

1.1.4.1. INGGITAN

1.1.4.1.1. ALLIANCES

1.1.4.1.2. ENTENTE

1.2. PAGSISIMULA

1.2.1. KANLURAN

1.2.1.1. SWITZERLAND

1.2.1.2. FRANCE

1.2.1.3. GERMANY

1.2.2. RUSSIA

1.2.3. SILANGAN

1.2.3.1. GERMANY

1.2.3.2. POLAND

1.2.4. BALKAN

1.2.4.1. AUSTRIA

1.2.4.2. SERBIA

1.2.5. KARAGATAN

1.2.5.1. GERMANY

1.2.5.2. GREAT BRITAIN

1.3. BUNGA

1.3.1. GUTOM

1.3.1.1. 18000000

1.3.2. SAKIT

1.3.2.1. 18000000

1.3.3. NAMATAY

1.3.3.1. 8500000

1.3.4. SUGATAN

1.3.4.1. 22000000

2. WW2

2.1. SANHI

2.1.1. PAG-AGAW NG JAPAN

2.1.2. PAG ALIS NG GERMANY SA LIGA

2.1.3. PAGSAKOP NG ITALY SA ETHIOPIA

2.1.4. DIGMAAN SA SIBIL SA SPAIN

2.1.5. PAGSASANIP NG AUSTRIA HUNGARY

2.1.6. PAG LULUSOB SA CZCHOSLOVAKIA

2.1.7. PAGLUSOB SA GERMANY

2.2. BUNGA

2.2.1. NAMATAY

2.2.2. NASIRA ANG ARIARIAN

2.2.3. NA APEKTUHAN ANG 60 NA BANSA