Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Leerstijlen by Mind Map: Leerstijlen
3.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Leerstijlen

samenwerken

initiatief nemen

intensief

lezen

luisteren

schrijven

verslagen

zien

ervaren

discuseren

uitleggen

observeren

denken

doen

belangstelling

New node