Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
tak - rugslag by Mind Map: tak - rugslag

1. icons by icon8

2. keerpunt

2.1. Tuimelkeerpunt

2.1.1. na het verlaten van de rugligging

2.1.1.1. armtrekbeweging met één arm of met beide armen gelijktijdig onmiddellijk

2.1.1.2. armtrekbeweging MAG maar MOET NIET!

2.1.2. na het beëindigen van de armtrekbeweging MOET de tuimelbeweging onmiddellijk ingezet worden of

2.1.3. na het verlaten van de rugligging zonder de armtrekbeweging

2.1.4. de bewegingen van de benen tijdens het keerpunt hebben geen belang

2.1.5. bij het afduwen terug de rugligging aannemen

2.1.6. na keerpunt moet het hoofd het water doorbreken ten laatste op 15m

2.1.7. Let op: bewust raken van de muur met hand of arm in borstligging is een onderbreking van de vloeiende tuimelbeweging

2.1.7.1. uitsluiting

2.2. Oud keerpunt

2.2.1. met eender welk deel van het lichaam de muur raken in rugligging en bij het afduwen terug de rugligging aannemen

2.2.2. we kijken niet naar wat er gebeurt tussen moment van muur raken en afduwen in rugligging

2.2.3. na keerpunt moet het hoofd het water doorbreken ten laatste op 15m

3. stijl

3.1. arm en beenbewegingen zijn vrij

3.2. deel van het lichaam moet het water doorbreken

3.3. ganse duur van de wedstrijd op rug zwemmen, lichaam tot en met hoek van 89°

4. start

4.1. handen verplicht aan de starthandgrepen

4.2. verboden in of op de overloopgoot te staan of de tenen over de overlooprand te buigen

4.3. zwemmer moet naar de startblok kijken

4.4. na afduwen moet onmiddellijk rugligging aangenomen zijn - heupen als schouders mogen niet over 89° draaien

4.5. na start moet het hoofd het water doorbreken ten laatste op 15m

4.6. bij start “Over de hoofden”

4.6.1. tijdopnemer maant de zwemmers van vorige reeks aan 1 tot 2 meter van de muur te blijven

5. aankomst

5.1. met een deel van het lichaam de muur raken in rugligging

5.2. bij aankomst moet een deel van het lichaam het wateroppervlak doorbreken