Деякі оператори та їхнє призначення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Деякі оператори та їхнє призначення by Mind Map: Деякі оператори та їхнє призначення

1. Арифметичні

1.1. +

1.1.1. Знаходження суми

1.2. -

1.2.1. Знаходження різниці

1.3. *

1.3.1. Знаходження добутку

1.4. /

1.4.1. Знаходження части

1.5. ^

1.5.1. Для піднесення до степення

2. Порівняння

2.1. ><

2.1.1. Більше або менше значення

2.2. => <=

2.2.1. Більше рівне або менше рівне значення

2.3. = <>

2.3.1. Рівне або більше і менше

3. Логічні

3.1. And

3.1.1. Для застосування до виразів логіної операції кон'юкції

3.2. Or

3.2.1. Для застосування до виразів логіної операції диз'юкції

3.3. Not

3.3.1. Для застосування до виразів логіної операції заперечення

4. Конкатенація

4.1. &

5. Специфічні

5.1. Like

5.1.1. Для знаходження фрагмента тексту