Permainan Tradisional Khas Daerah Di Indonesia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Permainan Tradisional Khas Daerah Di Indonesia by Mind Map: Permainan Tradisional Khas Daerah Di Indonesia

1. Kalimantan

1.1. Bagasing

1.2. Isutan Jarat

2. Papua

2.1. Kayu Malele

2.2. Patah Kaleng

2.3. Tok Asya

3. Jawa

3.1. Petak Umpet

3.2. Gobak Sodor

3.3. Congklak

4. Sumatra

4.1. Iye Iye

4.2. Piccek Baju

4.3. Taratintin