Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Fra ursuppe til functional food - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse) by Mind Map: Fra ursuppe til functional food
- faglige begreber (Ind i
biologien 9. klasse)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Fra ursuppe til functional food - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse)

For meget længe siden

Faglige begreber

kontinentaldrift

kulstofisotoper

bakterier

encellede organismer

cyanobalterier

kulhydrater

proteiner

fedtstoffer

stofskifte

DNA

tilpasning

RNA

organisk/uorganisk

cellemenbran

kromosom

cytoplasma

plasmid

prokaryot

Evolution

Faglige begreber

evolution

fossiler

livsformer

økologisk niche

pattedyr

moderkage

livmoder

foster

variation

naturlig udvælgelse

selektion

generation

arveanlæg

gener

mutation

art

tilpasning

miljøfaktorer

Hvad hverken Darwin eller Mendel vidste

Faglige begreber

DNA

kromosomer

genom

DNA-profil

gensplejse

prokaryot

respirationsbalterie

mitokondrie

grønkorn

cellekerne

eukaryoter

fossiler

UV-stråling

ozon

fisk

padder

krybdyr

fugle

pattedyr

Eukaryoter

Faglige begreber

prokaryoter

eukaryoter

cellekerne

gen

DNA

kernemenbran

hormon

organel

kromosomer

protein

cellevæg

cellulose

cellemembran

cytoplasma

grønkorn

mitikondrie

ribosom

respiration

vakuole

celleskelet

golgi apparat

endoplasmatisk retikulum (ER)

Cellen arbejder

Faglige begreber

DNA

RNA

enzym

adenin

thymin

cytosin

guanin

uracil

nukleotid

hydrogenbinding

kernemembran

kromosomer

gen

triplet

cytoplasma

ribosom

aminosyrer

protein

proteinsyntese

genom

Celledeling og formering

Faglige begreber

prokaryoter/eukarioter

plasmid

klon

kønnet/ukønnet

mitose

gen

DNA

mRNA

kromosom

organel

kernemembran

enzym

baseparring

meiose

kønskirtler

æg-/ sædcelle

æggestok

testikler

telomer

telomerase

Stamceller

Faglige begreber

stamceller

embryon

foster

æg-/sædcelle

kromosom

DNA

væv

organ

celledifferenttiering

gen

signalmolekyle

cellemebram

protein

RNA

blærefoster

indre celemasse

reagensglasbefrugtning

æggestok

livmoder

cytoplasma

cellekerne

klon

knoglemarv

navlestreng

transplantation

terapi

Fremtidens behandlingsmuligheder

Faglige begreber

gen

knoglenarv

stamceller

transplation

vævstype

fosterstamcelle

insulin

bugstypkirtel

immunforsvar

synapse

transmitterstof

xenotransplantion

Supplerende materialer

Organer fra svin rykker tættere på

Gensplejsning og GMO'er

Faglige begreber

gensplejsning

gen

GMO

DNA

plasmid

kromosom

enzym

protein

celle

bakterie

hormon

bugspytkirtel

restriktionsenzym

ligaser

katalysator

proteinkappe

antistof

vaccination

virus

klon

bioreaktor

vævstype

donor

resistens

Dilemmaer - er det sådan vi skal bruge ny viden?