Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Økosystemer - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse) by Mind Map: Økosystemer
- faglige
begreber (Ind
i biologien 9.
klasse)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Økosystemer - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse)

Hvad gør Jorden helt speciel

Faglige begreber

atmosfære

fotosyntese

planet

Black Smoker

ozonlag

ultraviolet stråling

mikroorganismer

Økosystemer

Faglige begreber

fotosyntese

respiration

grønkorn

spalteåbninger

læbeceller

fordampning

mitokondrie

glukose

stivelse

kemisk energi

drivhusgas

infrarød stråling

drivhuseffekt

fossile brændstoffer

økosystem

stofkredsløb

varmeenergi

planteæder

rovdyr

nedbryder

uorganisk stof

organisk stof

næringssalte

svampe

grundstof

stofskifte

Regnskoven

Faglige begreber

økosystem

hydroternfigur

regnskov

økologisk niche

artsdiversitet

tilpasning

evalution

slyngplante

epifytter

brædtrødder

snyltere

nedbrydning

mulslag

hyfer

næringsstoffer

mykorrhiza

symbiose

termit

parasit

sukkulent

art

population

formeringsstrategi

yngelpleje

advarselsfarve

cellulose

energi

adfærd

Ørkenen

Faglige begreber

økosystem

hydroternfigur

ørken

økologisk niche

sukkulenter

kaktus

camuflage

fotosyntese

konvergent udvikling

artsdiversitet

tilpasning

dvale

krybdyr

vekselvarm

græsningsfødekæde

nedbryderfødekæde

organisk stof

uorganisk stof

detritus

svampe

bakterier

cellulose

enzymer

fødenet

Miljøproblemer

Faglige begreber

svedjebrug

udpint

muldlag

befolkningstæthed

plantage

næringsfattig

kunstgødning

symbiose

erosion

braklægning

monokultur

overgræsning

naturgrundlaget

Bæredygtig udvikling

Faglige begreber

bæredygtig udvikling

skovlandbrug

bælgplanter

u-land

i-land

analfabetisme

befolkningstilvækst

svedjebrug

levestandard

service erhverv

BNP

offentlig sektor

globalisering

nøgletal

FSC-mærkning

u-landsbistand

Nyt punkt

Nyt punkt