Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
tak - schoolslag by Mind Map: tak - schoolslag

1. icons by icon8

2. stijl

2.1. verplicht op borst te zwemmen, géén rug

2.2. rollende L/R beweging van het lichaam tot 90° toegelaten

2.3. Schoolslagcyclus = 1x armbeweging + 1x beenbeweging in deze volgorde

2.4. tijdens elke schoolslagcyclus moet het hoofd het wateroppervlak doorbreken

2.5. armen

2.5.1. de armbewegingen moeten gelijktijdig gebeuren en in hetzelfde vlak, zonder afwisselende bewegingen

2.5.2. weggaande van de borst, moeten de armen samen naar voor gebracht worden, gelijk met, onder of boven het wateroppervlak

2.5.3. de ellebogen moeten onder het wateroppervlak blijven

2.5.4. handen moeten terug naar achter gebracht worden, gelijk met of onder het wateroppervlak

2.5.5. handen mogen niet voorbij de heuplijn gebracht worden

2.6. benen

2.6.1. de beenbewegingen moeten gelijktijdig gebeuren en in hetzelfde vlak, zonder afwisselende bewegingen

2.6.2. de voeten moeten buitenwaarts gedraaid worden tijdens de duwfase van de beweging

2.6.3. een schaarbeweging, vrije slagbeweging of vlinderslag is niet toegelaten

2.6.4. het is toegelaten het wateroppervlak met de voeten te doorbreken op voorwaarde dat deze beweging NIET gevolgd wordt door een BEWUSTE neerwaartse beweging in de vorm van een vlinderslag

3. start

3.1. vanaf startblok, minstens 1 voet aan voorzijde, stand handen heeft geen belang

3.2. na de start mag onder water één schoolslagarmslag (handen mogen hierbij voorbij de heuplijn tot aan de benen) en één schoolslagbeenslag uitgevoerd worden.

3.3. Op eender welk ogenblik voorfgaand aan de eerste schoolslagbeenslag mag één vlinderbeenslag gegeven worden

3.3.1. Deze vlinderbeenslag moet door een schoolslagbeenslag gevolgd worden teneinde de normale schoolslagcyclus (arm/been) te respecteren

3.4. hoofd moet het wateroppervlak doorbreken op het ogenblik dat de handen bij de tweede armbeweging de maximale zijwaartse uitstrekking bereiken, dus vóór het binnenwaarts trekken

4. keerpunt

4.1. met beide handen gelijktijdig de muur raken

4.2. lichaam moet in borstligging tot aantikken van muur en bij verlaten muur

4.2.1. wat tussenin gebeurt heeft geen belang

4.3. handen mogen bij het raken van de muur niet op elkaar liggen

4.3.1. raken mag

4.3.2. op elkaar mag niet

4.4. handen mogen boven, gelijk of onder de waterlijn zijn

4.5. ellebogen mogen uit het water komen bij het aantikken

4.6. hoofd mag onder water zijn, als het tijdens de laatste schoolslagbeweging voor aantikken het wateroppervlak doorbrak

4.7. na het keerpunt mag onder water één schoolslagarmslag (handen mogen hierbij voorbij de heuplijn) en één schoolslagbeenslag uitgevoerd worden.

4.7.1. Vóór de schoolslagbeenslag, mag één vlinderbeenslag gegeven worden

4.8. na de laatste volledige cyclus vóór aankomst en keerpunt mag nog een armbeweging schoolslag worden uitgevoerd om de muur te bereiken die NIET meer moet gevolgd worden door een beenbeweging schoolslag

4.9. hoofd moet het wateroppervlak doorbreken op het ogenblik dat de handen bij de tweede armbeweging de maximale zijwaartse uitstrekking bereiken, dus vóór het binnenwaarts trekken

5. aankomst

5.1. met beide handen gelijktijdig de muur raken lichaam in borstligging tot aantikken muur

5.2. handen mogen boven, gelijk of onder de waterlijn zijn

5.3. ellebogen mogen uit het water komen bij het aantikken

5.4. hoofd mag onder water zijn, als het tijdens de laatste schoolslagbeweging voor aantikken het wateroppervlak doorbrak

5.5. handen moeten gescheiden de muur raken

5.5.1. raken mag

5.5.2. op elkaar mag niet

5.6. na de laatste volledige cyclus vóór aankomst en keerpunt mag nog een armbeweging schoolslag worden uitgevoerd om de muur te bereiken die NIET meer moet gevolgd worden door een beenbeweging schoolslag