Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Inspiratie by Mind Map: Inspiratie

1. Omgeving

1.1. Sil

1.1.1. Coach

1.1.2. geestelijke aansluiting

1.1.3. elkaar aanvoelen

1.1.4. verbondenheid

1.2. Janne

1.2.1. doorzettingsvermogen

1.2.2. structuur

2. Theoretisch

2.1. Kirschner

2.1.1. psychologie

2.1.2. onderwijsvisie

2.1.3. onderwijsontwikkeling

2.1.4. basiskennis

2.1.5. toekomstvisie

2.2. Hattie

2.2.1. leren zichtbaar maken

2.3. Marzano

2.3.1. dimensions of learning

2.3.2. common core

2.4. Stevens

2.4.1. RCA

2.5. Marcel van Herpen

2.5.1. EGO

2.6. Bloom

2.6.1. Taxonomie

2.7. Kennisnet

2.7.1. Nederlands onderzoek

2.7.2. tools

2.8. Stevens

2.8.1. EGO

2.8.2. betrokkenheid

3. Collega's

3.1. Bas

3.1.1. helicopterview

3.1.2. procesgericht

3.2. Maud

3.2.1. gestructureerd

3.2.2. tegenpool

3.2.3. het beste uit elkaar halen

3.3. Martien

3.3.1. ruimte creëren

3.3.2. inspireren

3.3.3. Vertrouwen geven

3.4. Aukje

3.4.1. vooruitstrevend

3.4.2. staat altijd voor je klaar

3.4.3. ruimdenkend

3.5. Hans

3.5.1. kansen zien

3.5.2. vooruitstrevend

3.5.3. inspirerend

3.6. Henk

3.6.1. Doe maar gewoon

4. Leerlingen

4.1. Joaquin

4.1.1. hoog iq

4.1.2. onbegrepen

4.1.3. komt niet tot leren

4.1.4. ruimte geven

4.1.5. leren op een andere/eigen manier

4.2. Eden

4.2.1. enorme capaciteiten

4.2.2. dyslexie

4.2.3. boost zelfvertrouwen

4.3. Niek

4.3.1. ADHD

4.3.2. Doet ontzettend zijn best

4.3.3. doorzetten

4.4. Diede

4.4.1. dyslexie

4.4.2. zelfvertrouwen

4.4.3. mogelijkheden bieden

5. bedrijven

5.1. Brainport

5.1.1. toekomstgericht

5.1.2. samenwerking omgeving

5.1.3. samenwerking bedrijven

5.1.4. impuls

5.1.5. visie

5.2. Groepsdynamisch onderwijs, Willem Mennen

5.2.1. Sociale redzaamheid

5.2.2. structuur

5.2.3. afspraken

6. Inspirerend onderwijs

6.1. hi- lvl

6.2. wetenschap

6.3. onderzoeken

6.4. vakoverstijgend

6.5. samenwerken

6.6. handelend bezig zijn

6.7. succeservaring

6.8. ICT

7. Team

7.1. samenwerken

7.2. experts

7.3. leren van elkaar

7.4. verantwoordelijkheid

7.5. motiveren

7.6. kennis delen