ประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล ง 3.1 ป.4/1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล ง 3.1 ป.4/1 by Mind Map: ประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล  ง 3.1 ป.4/1

1. วิธีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1. เด็กสามารถอธิบายวิธีการใช้ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1. ตัวชี้วัด ง 3.1 ป.4/1 บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2. ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้

3. สาระการเรียนรู้

3.1. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 1. กล้องดิจิทัล ทำหน้าที่บันทึกภาพ 2. สแกนเนอร์ ทำหน้าที่สแกนข้อความ หรือภาพที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปข้อมูลดิจิทัล 3. แผ่นซีดี ทำหน้าที่เก็บข้อมูล

4. ชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสาระสนเทศ

4.1. คอมพิวเตอร์

4.2. วิทยุ

4.3. โทรทัศน์

4.4. กล้องดิจิทัล

4.5. โทรศัพท์เคลื่อนที่

5. หน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1. คอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ 1. ทำงานตามโปรแกรมคำสั่ง เช่น การวาดภาพ ตกแต่งภาพ สร้างงานเอกสาร เป็นต้น 2. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ 3. ใช้บันทึกไฟล์งานลงแผ่นซีดี 4. ใช้ดูหนังและฟังเพลง

5.2. วิทยุ มีหน้าที่ 1. ใช้ฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน 2. ใช้ฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ 3. ใช้ฟังสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์

5.3. กล้องดิจิทัล มีหน้าที่ 1. ถ่ายภาพโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม 2. แสดงภาพที่ถ่ายทั้งหมดได้ 3. ลบภาพที่ไม่ต้องการได้ 4. แต่งภาพเพิ่มเติมให้เกิดความสวยงามได้ 5. ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ได้

5.4. โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีหน้าที่ 1. ใช้ติดต่อสื่อสาร 2. เก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ 3. ตั้งบันทึกเตือนความจำ 4. ใช้ถ่ายภาพ 5. เก็บไฟล์งาน 6. เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 7. ใช้บันทึก และรับส่งข้อความและภาพถ่าย