Кәсіпкерлік құқықтық қатынастары

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Кәсіпкерлік құқықтық қатынастары by Mind Map: Кәсіпкерлік құқықтық қатынастары

1. Кәсіпкерлік құқықтық қатынас субъектілері

1.1. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар, оралмандар және мемлекеттік емес коммерциялық заңды тұлғалар (жеке кәсіпкерлік субъектілері), мемлекеттік кәсіпорындар (мемлекеттік кәсіпкерлік субъектілері) кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.

1.2. Кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын жеке тұлға Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінде көзделген тәртіппен дара кәсіпкер ретінде тіркеледі.

1.2.1. Кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлға Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген ұйымдық-құқықтық нысанда құрылуы мүмкін.

2. Кәсіпкерлік қатынастарды екі топқа бөлуге болады:

2.1. 2) кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу барысында қалыптасатын қатынастар (вертикальдық).

2.2. 1) негізгі кәсіпкерлік қатынастар (горизонтальдық);

3. Кәсіпкерлік қатынастар деп кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастарды, сонымен қатар оларға тығыз байланысты өзге де қатынастарды атайды.

4. Кәсіпкерлік құқықтық қатынас объектілері

4.1. Кәсіпкерлік құқық объектілері дегеніміз- азаматтық құқықтар мен міндеттердің мүлік,зат,мүліктік құқықтар, игіліктер,және мүліктік емес өзі-ік құқықтар мен игіліктер.

4.1.1. Кәсіпкерлік құқық объектілерінің түрлері: 1. Зат (мүлік)соның ішінде ақша. 2.Жұмыстар. 3.Қызметтер. 4.Басқа да мүлік,соның ішінде мүліктік құқықтар. 5.Информация. 6.Интелектуалдық объективтендірілген нәтижелері. 7.Материалдық емес игіліктер.

5. Кәсіпкерлік құқықтық қатынас мазмұны