Personali digipädevused Tallinna Veerise Lasteaias

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Personali digipädevused Tallinna Veerise Lasteaias by Mind Map: Personali digipädevused Tallinna Veerise Lasteaias

1. 1. Prioriteetide seadmine

1.1. Digipädevuste tegevuskava/ lasteaia õppekava

1.1.1. 1. Eesmärgistamine 2. Koos otsustamine

2. 2. Arenguvajadused

2.1. Väljaselgitamine

2.1.1. Mis on vajalik/puudu meeskonna digipädevuste arendamiseks

2.1.1.1. 1. Teadmised - koolitused 2. IKT vahendid

2.2. Hindamine

2.2.1. Hetkel ei hinnata (puudub)

2.2.1.1. 1. TASE 6 2. ISTE

3. 3. Digipädev õpetaja?

3.1. Kasutab enda arendamiseks ning õppe- ja kasvatustegevustes erinevaid IKT vahendeid

3.1.1. TASE 6

4. 4. Murekohad meie õppeasutuses

4.1. 1. Vähesed ja puudlikud teadmised 2. IKT vahendite vähesus

5. 5. Kogemused digipädevuste omandamisel/rakendamisel

5.1. Interaktiivne tahvel Kooliksvalmis.ee õppemängud Koolivalmiduse toetamine/saavutamine

5.2. Arvutiõppe kursus Igapäevatöö lihtsustumine

5.3. Animatsiooni loomine Kiusamise vähenemine/ mõistmine