Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Årsplan 2011 for biologi/geografi - 9. klasse by Mind Map: Årsplan 2011 for biologi/geografi -
9. klasse
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Årsplan 2011 for biologi/geografi - 9. klasse

Regionale og globale mønstre

give eksempler på naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge på regionalt og globalt plan beskrive den globale befolknings- og storbyfordeling give eksempler på regionale og globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, bæredygtighed, miljø og forurening.

naturgeografiske mønstre

det geologiske kredsløb

vandets kredsløb

Nyt punkt

ørkner i verden

globale vindsystem

monsunområder

Vahls klimainddeling

astronomiske klimainddeling

istider

energiressourcernes globale fordeling og - forbrugsmønster

mineralressourcernes dannelse - og globale fordeling

kornarters, knoldplanters og frugters globale udbredelse

nydelsesplanternes globale udbredelse

globale mønstre i vegetabilsk og animalsk fødeproduktion

pladetektonik

kulturgeografiske mønstre

verdens største byområder

flyveruter og flyve tider

forskellige landbrugsteknikkers globale udbredelse

industribranchers lokaliseringsmønstre

globale organisation i stater og nationer

befolkningernes demografiske struktur

arbejdsdeling mellem i- og ulande

kulturudvikling og nutidige kulturers fordeling

mønstre i rigdom, fattigdom og levelivkår

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

beskrive det indre og ydre geologiske kredsløb beskrive vigtige forhold ved vejr, klima og klimaforandringer på Jorden beskrive, hvordan is, vand og vind kan forme landskaber beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne give eksempler på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget set i sammenhæng med bæredygtighed.

Jordens opbygning

vandets kredsløb

Jordens klima

danske landskaber

ressourcer

erhverv

bæredygtig udvikling

dansk landbrug

jordbund

landvinding

Kultur og levevilkår

kende vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblik beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forhold beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund kende til de interkulturelle og mellemmenneskelige relationer vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget give eksempler på globalisering, årsager hertil og konsekvenser heraf give eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske forhold.

erhverv

trafik og transport

verdens befolkning

bæredygtig udvikling

Danmarks kulturlandskaber

industri

i- og ulande

storbyer

det internationale samfund

Livsstil og sundhed

Trinmål efter 9. klasse

Undervisningsressourcer

Livsstil og sundhed

Tjek din morgenmad

Temaer

Livsstil og kost, Vi har brug for mad, Kulhydrat, protein, fedt, Naturvidenskaben søger ny viden, De otte kostråd

Livsstil og motion, Styrketræning, Konditionstræning, Blodkredsløb

Livsstil og nerver, Hjernen, Nervesystemet, Hvordan lærer vi nyt?

Livsstil og balance, Nervesystemet, Hormoner

Livsstil med risiko, Alkohol, Rygning, Slank, Solarium

Økosystemer

Trinmål efter 9. klasse

Undervisningsressourcer

Temaer

Hvad gør Jorden helt speciel?

Økosystemer

Regnskoven

Ørkenen

Miljøproblemer

Bæredygtig udvikling

Fra ursuppe til Functional Food

Trinmål efter 9. klasse

Undervisningsressourcer

Temaer

For meget længe siden

Evolution

Hvad hverken Darwin eller Mendel vidste

Eukaryoter

Cellen arbejder

Celledeling og formering

Stamceller

Fremtidens behandlingsmuligheder

Gensplejsning

GMO'er

Fødevareberigelse

Dilemmaer

Er det sådan vi skal bruge ny viden

Ressourcer