Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Årsplan 2011 for biologi/geografi - 9. klasse by Mind Map: Årsplan 2011 for biologi/geografi - 9. klasse
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Årsplan 2011 for biologi/geografi - 9. klasse

Regionale og globale mønstre

give eksempler på naturgeografiske mønstre, kredsløb og sammenhænge på regionalt og globalt plan beskrive den globale befolknings- og storbyfordeling give eksempler på regionale og globale mønstre i forbindelse med økonomi, produktion, ressourceforbrug, bæredygtighed, miljø og forurening.

naturgeografiske mønstre

kulturgeografiske mønstre

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

beskrive det indre og ydre geologiske kredsløb beskrive vigtige forhold ved vejr, klima og klimaforandringer på Jorden beskrive, hvordan is, vand og vind kan forme landskaber beskrive og forklare sammenhængen mellem landskab, klima, jordbund og vand som grundlag for levevilkår i verdens forskellige egne give eksempler på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget set i sammenhæng med bæredygtighed.

Jordens opbygning

vandets kredsløb

Jordens klima

danske landskaber

ressourcer

erhverv

bæredygtig udvikling

dansk landbrug

jordbund

landvinding

Kultur og levevilkår

kende vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblik beskrive og forklare vigtige forhold, der påvirker befolknings- og byudvikling med udgangspunkt i danske forhold beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund kende til de interkulturelle og mellemmenneskelige relationer vurdere de miljømæssige konsekvenser af samfundenes udnyttelse af naturgrundlaget give eksempler på globalisering, årsager hertil og konsekvenser heraf give eksempler på årsager til internationale konflikter begrundet i geografiske forhold.

erhverv

trafik og transport

verdens befolkning

bæredygtig udvikling

Danmarks kulturlandskaber

industri

i- og ulande

storbyer

det internationale samfund

Livsstil og sundhed

Trinmål efter 9. klasse

Undervisningsressourcer

Temaer

Økosystemer

Trinmål efter 9. klasse

Undervisningsressourcer

Temaer

Fra ursuppe til Functional Food

Trinmål efter 9. klasse

Undervisningsressourcer

Temaer

Ressourcer