EXPEDITIE Buurtgericht communiceren

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EXPEDITIE Buurtgericht communiceren by Mind Map: EXPEDITIE Buurtgericht communiceren

1. Ideeen uitwerking

1.1. Verwerken: bOOST sessie

1.2. Computerschermen in de wijk

1.3. Chatbot

1.4. Uitgebreide Google-Maps/ Op de kaart

1.5. Teller

1.6. Randvoorwaarden

1.6.1. Google Maps vs. Op de Kaart

1.6.2. Aanhaken commerciele partijen ok/niet ok

1.6.3. Gebruik huisstijl Amsterdam?

1.6.4. Google Maps vs. Op de Kaart

1.6.5. Up-to-date informatie

1.6.6. Cultuurverandering ambtenaren

1.7. Successen uit de wijk (foto's)

2. Omschrijving expeditie

2.1. Wie doen er mee?

2.1.1. Kees Rozemeijer (directeur)

2.1.2. Nienke Jansen (afdelingsmanager)

2.1.3. Jarik Toet (expiditieleider)

2.1.4. Ellen ten Voorde (strategie)

2.1.5. Anne-Jan Zieleman (beleidsanalist)

2.1.6. Lotti Zwemmer (communicatie)

2.2. Aanleiding

2.2.1. Verdwijnen stadsdelen

2.2.2. Programakkoord: versterken burgerparticipatie

2.2.3. Perspectievennota: nieuwe rol overheid

2.3. Doel/ missie

2.3.1. Bewonersparticipatie

2.3.2. Informatie ontsluiten

2.3.3. Interactie

2.3.4. Mindchange bij ambtenaren

2.3.5. Kennis uit de buurt gebruiken

2.4. Benodigd

2.4.1. LEF

2.4.2. DURF

2.4.3. Accepteren consequenties

3. Inspiratie

3.1. 470 buurten

3.2. Op de kaart

3.3. Google

3.3.1. Streetview

3.3.2. Maps

3.3.3. Foto's/ video's

3.3.4. etc.

3.4. Prezi

3.5. Apps

3.5.1. Buiten Beter

3.5.2. Layer

3.5.3. Repudo

3.5.4. Informatie-apps

3.6. Twitter

3.6.1. Twitter op kaart

3.7. Social Media

3.7.1. Facebook

3.7.2. Hyves

3.8. Open data

3.8.1. Open Amsterdam

3.9. Mooi website's

3.9.1. Grip op ruimte

3.9.2. Buurtlink

3.9.3. Funda

3.10. Alle stembureau's op kaart

3.11. Buienradar

3.12. Videokanaal Groot Oost TV

3.13. Inoost.nl

3.14. Pleio

3.15. Amstel verandert

3.16. Rommel-App

4. Planning/ fases

4.1. Juli - Augustus

4.1.1. Initiatief/ droom

4.1.1.1. Dromen

4.1.1.2. bOost sessie

4.1.1.3. Enthousiastelingen verzamelen

4.2. September - Oktober

4.2.1. Definitie

4.2.1.1. Opdracht concreet maken

4.2.1.2. Varianten uitwerken

4.2.1.3. Budgetaanvraag

4.2.1.4. Overleg met DT/ bestuur

4.2.1.5. Globale kostenraming

4.3. November - December

4.3.1. Ontwerp

4.3.1.1. Schetsen maken

4.4. Jan - Feb - Mrt

4.4.1. Voorbereiding

4.4.1.1. Voorlopig ontwerp

4.5. April - Mei - Juni

4.5.1. Uitvoering

4.5.1.1. Communicatie van het project

4.5.1.2. Defintief ontwerp

5. Te ontsluiten informatie

5.1. Openbare ruimte

5.1.1. Meldingen openbare ruimte

5.1.2. Herinrichtingsprojecten

5.1.3. Areaalgegevens

5.1.4. Monitoringsrapportage

5.1.5. Meerjarenprogramma Fondsen

5.2. Welzijn

5.2.1. Sport

5.2.2. Ouderen

5.2.3. Gehandicapten

5.2.4. Jongeren

5.3. Locaties

5.3.1. Sportvelden

5.3.2. Buurthuizen

5.3.3. Welzijnsgebouwen

5.4. Algemene informatie

5.4.1. Activiteiten in Oost

5.4.2. Actueel

5.4.3. Bestuur en organisatie

5.4.4. Diensten en producten

5.5. Bestemmingsplannen

5.6. Kunst en cultuur

5.7. Ondernemen

5.8. Buurtagenda