กรณีศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กรณีศึกษา by Mind Map: กรณีศึกษา

1. อาการสำคัญ

1.1. เจ็บปาก เจ็บคอ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ตรวจร่างกายพบว่ามีชั้น mucosa ในปากแดง

2. สมาชิกในกลุ่ม

2.1. สมาชิกในกลุ่ม ​​​นศพต.กมลลักษณ์ ​ศิริอินทร์​ เลขที่ 1 ​​​นศพต.กัญญาณัฐ​ ทรศัพย์​​ เลขที่ 2 ​​​นศพต. คันธมาทน์ ​แจบไธสง ​เลขที่ 3 ​​​นศพต. จันทร์จิรา ​สวัสดิ์ผล​เลขที่ 5 ​​​นศพต.ฉัตรพร ​​แหยมคง​ เลขที่ 6 ​​​นศพต.ชลลดา ​​บุญล้อม ​เลขที่ 9 ​​​นศพต.นภสร ​​จันทร์ศิริ ​เลขที่ 24 ​​​นศพต.นภัสราภรณ์ ​โสภาบุตร​เลขที่ 25 ​​​นศพต.นริศรา ​​นายโรง ​เลขที่ 26 ​​​นศพต. นฤมล ​​รังสีบุตร ​เลขที่ 27 ​​​นศพต.สุประวีณ์ ​นกทอง ​​เลขที่ 60 ​​​นศพต.สุพพัตรา ​​เจี้ยงเต็ม ​เลขที่ 61 ​​​นศพต.อภิญญา ​​ไตยะมะณี ​เลขที่ 63 ​​​นศพต.อรชพร ​​ฤทธิสุข​​ เลขที่ 64

3. ตัวอย่าง

3.1. เด็กอายุ 2 ปี รับประทานยาล้างห้องน้ำเข้าไป นาน 1 ชม. มารดานำส่งโรงพยาบาล อาการสำคัญและการปฐมพยาบาลเป็นอย่างไร

4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4.1. 1.มองหาภาชนะบรรจุน้ำยาล้างห้องน้ำที่ตกอยู่ใกล้ผู้ป่วย นำไปโรงพยาบาลด้วย

4.2. 2. สังเกตรอยไหม้บริเวณริมฝีปากและปาก

4.3. 3. เรียกรถพยาบาล

4.4. 4. ดื่มนมมากๆ โดยให้จิบทีละนิด ถ้าหากไม่มีนม ให้ผู้ป่วยจิบน้ำเปล่าทีละนิด

4.5. 5. ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียน หากผู้ป่วยหมดสติ ห้ามกรอกของเหลวเข้าปากผู้ป่วย

4.6. 6. เมื่อเวลาผ่านไปเกินครึ่ง ถึง 1 ชั่วโมง ให้ดูดซับสารพิษเพื่อลดปริมาณการดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย สารที่ใช้ได้ผลดี คือ ผงถ่านสีดำ ใช้ 1 ช้อนโต๊ะละลายน้ำ 1 แก้ว ให้ผู้ป่วยดื่ม ถ้าหาไม่ได้ อาจใช้ไข่ขาว 3-4 ฟอง ตีให้เข้ากัน และให้ผู้ป่วยรับประทาน