Sateenkaari nuorten kohtaaminen terveydenhuollossa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sateenkaari nuorten kohtaaminen terveydenhuollossa by Mind Map: Sateenkaari nuorten kohtaaminen terveydenhuollossa

1. Sateenkaari-ihmiset

1.1. Seksuaali-ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat

2. Pitää sisällään paljon

2.1. Identiteetit, ihmissuhdemäärittelyt ja sosiaaliset asemat

3. Suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista kokee jo osana arkea

3.1. Osa kokee, että ei ole tarpeeksi informaatiota asiasta

3.2. Nuori voi kokea, ettei ole tullut kuulluksi ja ymmärretyksi

3.3. Voi, johtaa siihen, että nuori haluaa pysytellä ”kaapissa”

3.4. Johtuuko sateenkaari-ihmisten vähäinen määrä tästä?

4. Yksilöllisyyden huomioiminen

4.1. Nuorten toiveiden ja kokemusten kuuleminen

5. ammattilaiset eivät välttämättä tunnista normatiivisia käytäntöjä tai puhetta, jotka asettavat nuoria eriarvoisiin asemiin

5.1. Jos oletukset jäävät tunnistamatta, voi kohtaamiseen muodostua huomaamattomia esteitä

6. Ongelmallista, että aihealueen käsittely ammattilaisen omalla vastuulla

6.1. Tällä hetkellä tietotaito perustuu pitkälti omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin tai omaan aktiivisuuteen

6.2. Tulisi huomioida myös opetuksessa ja koulutuksissa

6.3. Lisää keskustelua asiasta työyhteisöihin

6.4. Käydään yhdessä läpi sateenkaariasioihin liittyviä mielikuvia ja epävarmuuksia

6.4.1. Omien oletusten ja mahdollisten ennakkoluulojen tunnistaminen on edellytys ammatilliselle kehittymiselle

7. Ammattilaisten perustason koulutuksiin tarvitaan opetusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta

8. Näkyvien symbolien käyttö, esim. julisteiden ja esitteiden käyttö tiloissa sekä maininnat nettisivuilla ovat yksinkertainen tapa edistää moninaisuuden näkyvyyttä

8.1. Tulisi kiinnittää huomiota tilojen, materiaalien ja toiminnan rakenteiden sukupuolittamiseen -> sukupuolten moninaisuuden huomiointi

9. Ammattilainen, huomioi:

9.1. Pohdi omia oletuksiasi

9.2. Kysy neuvoa muilta ja ota selvää asiasta

9.3. Ole helpostilähestyttävä ja anna nuorelle aikaa

9.4. Ota puheeksi asiat, anna neuvoja nuorelle ja ohjaa