PROJECTE DE VIDA

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PROJECTE DE VIDA by Mind Map: PROJECTE DE VIDA

1. ASDIVI

1.1. Feina de voluntariat

1.2. Nuevo nodo

1.3. Problemes personals

2. + Vida social

2.1. AMICS

2.1.1. de tota la vida

2.1.2. nous

3. VIDA PROFESSIONAL

3.1. relacions personals

3.1.1. superiors

3.1.2. companys

3.1.3. alumnes

3.1.4. famílies

3.2. constant canvi

3.2.1. programacions

3.2.2. reciclatge

3.2.3. normativa

4. Vida en parella

5. FAMÍLIA

5.1. Filles

5.2. Mare i germanes

6. Salut

6.1. Sedentarisme