Local audiences

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Local audiences by Mind Map: Local audiences

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. relevanssi

2.1. omasta aiheesta kirjoittaminen

2.1.1. valmiit kysymykset

2.2. paikalliset "points of interest"

3. työpajat

3.1. jatkotyöskentely ja sen tuki

3.2. tekniset taidot, käytettävyys ja tuki

4. Aikaisemmat sisällöt ko. aiheesta ja niiden löydettävyys

4.1. asiasanat ja tagit

4.2. linkitykset ja linkitettävyys

5. Aineistokeruut

5.1. crowd sourcing

5.2. Alusta johon tieto kerätään

5.2.1. tiedon varmuus, perusteet näkyviin

5.3. kuvat kotialbumeista, digitointi

5.3.1. albumit auki

5.3.2. tekijänoikeudet ja mahdollisuus luovuttaa ne eteenpäin

6. yhteisöjen tavoittaminen

6.1. kotiseutuyhdistykset

6.2. harrastusyhteistöt/-piirit

6.3. koulut ja oppilaitokset, kansalais- ja työväenopistot

7. Virtuaalimaailman tehtävänannot / kilplailut / ehdotukset

7.1. selkeys tehtävänoannossa