IMPLIKASI KEPADA PERANAN GURU SEBAGAI PEMBINA NEGARA BANGSA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IMPLIKASI KEPADA PERANAN GURU SEBAGAI PEMBINA NEGARA BANGSA by Mind Map: IMPLIKASI KEPADA PERANAN GURU SEBAGAI PEMBINA NEGARA BANGSA

1. Memupuk perpaduan

1.1. Tidak bersikap pilih kasih.

1.2. Memupuk kerjasama dalam kalangan murid yang berbilang kaum.

1.3. Hidup bersatu padu dan saling membantu.

2. Berpengetahuan dan kemahiran

2.1. Mengubah cara hidup bermasyarakat dengan memberikan pelbagai ilmu.

2.2. Ilmu boleh diadaptasi dan diamalkan dalam kehidupan seharian.

3. Masyarakat yang berakhlak

3.1. Berbakti dan memberi sumbangan kepada Negara dan masyarakat

3.2. Masyarakat yang memiliki sahsiah yang baik.

4. Melahirkan warganegara yang bertanggungjawab

4.1. Warganegara yang bersifat kepimpinan

4.2. Bersedia memikul sebarang tugas yang dipertanggungjawabkan.

5. Ketaatan kepada tuhan

5.1. Taat dan patuh pada ajaran agama.

5.2. Tidak mendorong daripada melakukan perkara yang bertentangan dengan agama.