Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KOŞMA by Mind Map: KOŞMA

1. Eski libas gibi âşığın gönlü Söküldükten sonra dikilmez imiş Güzel sever isen gerdanı benli Her güzelin kahrı çekilmez imiş Bülbül daldan dala yapıyor sekiş O sebepten gülle ediyor çekiş Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş Kıyamete kadar sökülmez imiş Sevdiğim değildin böylece ezel Ömrümün bağına düşürdün gazel İbrişimden nazik sandığım güzel Meğer pulat gibi bükülmez imiş Seyrani’nin gözü gamla yaş imiş Aşk u sevda cümle derde baş imiş Ben gönlünü toprak sandım taş imiş Meğer taşa tohum ekilmez imiş

2. Benden selâm olsun Bolu Beyine Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır Ok gıcırtısından kalkan sesinden Dağlar sadâ verip seslenmelidir Düşman geldi tabur tabur dizildi Alnımıza kara yazı yazıldı Tüfeng icad oldu mertlik bozuldu Eğri kılınç kında paslanmalıdır Köroğlu düşer mi yine şanından Ayırır çoğunu er meydanından Kır at köpüğünden düşman kanından Çevre dolup şalvar ıslanmalıdır

3. Sefil baykuş ne gezersin bu yerde Yok mudur vatanın illerin hani Küsmüş müsün selamımı almadın Şeydâ bülbül şirin dillerin hani Ecel tuzağını açamaz mısın Açıp da içinden kaçamaz mısın Âzâd eyleseler uçamaz mısın Kırık mı kanadın kolların hani Civan da canına böyle kıyar mı Hasta başın taş yastığa koyar mı Ergen kıza beyaz bezler uyar mı Al giy allı balam şalların hani

4. Bir vakte erdi ki bizim günümüz Yiğit belli değil mert belli değil Herkes yarasına derman arıyor Devâ belli değil dert belli değil Fark eyledik âhir vaktin yettiğin Merhamet çekilip göğe gittiğin Gücü yeten soyar gücü yettiğin Papak belli değil börk belli değil Adalet kalmadı hep zulüm oldu Geçti şu bahârın gülleri soldu Dünyânın gidişi acâyip oldu Koyun belli değil kurt belli değil Çark bozulmuş dünyâ ıslah olmuyor Ehl-i fukarânın yüzü gülmüyor Âşık Ruhsat dediğini bilmiyor Yazı belli değil hat belli değil

5. Türün Genel Özellikleri ???