ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต by Mind Map: ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

1. ศึกษาหาข้อมูล

2. ทำธุรกิจต่างๆ

3. ติดต่อสื่อสาร

4. ซื้อขายบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ต

5. สร้างความบันเทิง

5.1. ดูหนัง

5.2. ฟังเพลง

5.3. เล่นเกมส์

5.4. วิดีโอคอล