Nguyên nhân khiến từ khóa bị tụt thứ hạng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nguyên nhân khiến từ khóa bị tụt thứ hạng by Mind Map: Nguyên nhân khiến từ khóa bị tụt thứ hạng

1. Tốc độ tải trang (còn chậm)

1.1. Điện thoại 21/ máy tính 45

1.1.1. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

1.1.2. Thành công, thành công, đại thành công

1.2. Đơn giản các tập tin JavaScript và CSS

1.3. Loại bớt những plugin nặng và kém hữu ích

2. Onpage chưa tốt

2.1. Giải pháp

2.2. Nguyên nhân

2.2.1. Tối ưu sitemap

2.2.2. Tối ưu trên mọi thiết bị

2.2.3. Chưa tối ưu các thẻ: tittle, Heading, meta

2.3. Tốc độ bài viết chưa nhanh

3. Intenalink

3.1. Tình trạng

3.1.1. Các bài viết trước đây chưa có

3.1.1.1. Là mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất

3.1.1.2. Chi phối mọi hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực

3.1.2. Các bài viết gần đây đã có internalink

3.2. Khắc phục

3.2.1. Các bài viết sau này đều bổ sung internalink các bài viết liên quan

4. Backlink

4.1. Tình trạng: 3.2M Tăng nhưng so với các trang web khác còn khá thấp

4.2. 200 Referring domains quá ít so với Backlink có thể khiến Backlink bị đánh giá kém. Cần tăng lên khoảng 3000

5. Chủ đề bài viết

5.1. Nhiều bài viết chưa đáp ứng được nhu cùa. Cụ thể bài viết thuộc kỳ I nhưng học sinh đang học kỳ II.