gezond ouder worden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
gezond ouder worden by Mind Map: gezond ouder worden

1. levensverwachting

1.1. de levensverwachting stijgt

1.1.1. Dit wordt beïnvloed door de sociale omgeving

1.2. verschillende soorten van levensverwachting

1.2.1. goed ervaren gezondheid

1.2.2. zonder chronische ziekten

1.2.3. zonder lichamelijke beperkingen

1.2.4. goede geestelijke gezondheid

2. risicosignalering

2.1. verschillende modellen om risicosignalering in kaart te brengen.

2.1.1. lineair model

2.1.1.1. dominomodel

2.1.1.1.1. sprake van een opeenvolging van met elkaar samenhangende ziekten en effecten van behandeling

2.1.1.2. syngergistische model

2.1.1.2.1. sprake van een optelsom van niet aan elkaar gerelateerde ziekten en behandeling

2.1.2. bij gerodynamica gaat het om twee multifactoriele begrippen: veranderingsprocessen en evenwicht (balans)

2.1.2.1. somatische aspecten

2.1.2.2. psychische aspecten

2.1.2.3. sociale aspecten

2.1.2.4. zingevingsaspecten

2.1.3. Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) bij Multimorbiditeit en Multifunctieproblematiek

2.1.3.1. cognitie

2.1.3.2. beleving

2.1.3.3. persoonlijkheid

2.1.3.4. levensgeschiedenis

3. big five geriatrische problemen

3.1. intellectuele achteruitgang

3.2. instabiliteit

3.3. incontinentie

3.4. immobiliteit

3.5. intoxicatie

4. definitie gezondheid en kwetsbaarheid

4.1. Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

4.2. Lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in functioneren

5. gezondheidsmodellen

5.1. model van LaLonde

5.1.1. biologische factoren

5.1.1.1. onveranderbaar

5.1.2. omgeving

5.1.2.1. sociaal

5.1.2.2. fysiek

5.1.3. leefstijl

5.1.3.1. houding

5.1.3.2. mogelijkheden kennen

5.1.3.3. beslissingen nemen

5.1.4. zorgvoorzieningen

5.1.4.1. welke zijn er?

5.1.4.2. hoe toegankelijk zijn ze ?

6. buiten de gezondheidszorg

6.1. participatie

6.1.1. ouderdom als waarde

6.1.2. een mens is een sociaal wezen: interactie

6.2. activiteiten

6.2.1. in staat zijn zelf dingen te doen/ondernemen al dan niet met hulpmiddelen

6.3. fysieke of economische interventies

7. diversiteit

7.1. zelfstandigheid en zelfredzaamheid

7.1.1. ''in sommige culturen mag je boven een bepaalde leeftijd volledig afhankelijk zijn. Dit geeft soms problemen met het opstellen van een behandelplan.''

7.1.2. De Nederlandse gedachte is juist voor het stimuleren bij herstel of revalidatie.