СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА by Mind Map: СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

1. ПРЕДМЕТ

1.1. НАУКА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СОП

1.2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СОП

2. СЪДЪРЖАНИЕ

2.1. КОРЕКЦИЯ

2.2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ

2.3. КОМПЕНДАТОРНО-КОРЕКЦИОНЕН ПРОЦЕС

3. ЦЕЛИ

3.1. ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА СЪС СОП

3.1.1. МЕТОДИЧЕСКИ ПОХВАТИ

3.1.1.1. КЛИНИЧНИ

3.1.1.2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ

3.1.1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИ

4. ОБЕКТ

4.1. ДЕЦА В РИСК

4.2. ДЕЦА С ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО

4.3. ДАЦА С ТРУДНОСТИ В АДАПТАЦИЯТА

4.4. ДЕЦА СЪС СЕНЗОРНИ НАРУШЕНИЯ

4.4.1. НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ

4.4.2. ДВИГАТЕЛНО-ОПОРЕН АПАРАТ

4.4.3. СЛУХ

4.4.4. С РЕЧЕВИ НАРУЩЕНИЯ

4.4.5. С ЛУКСАЦИИ

4.4.6. РЪСТОВО РАЗВИТИЕ

4.4.7. ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

4.4.8. С ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ