Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
szklAME by Mind Map: szklAME

1. Adela

1.1. menedżerskie

1.1.1. planowanie

1.1.2. zarządzanie zespołem

1.2. zawodowe

1.2.1. umiejętności komputerowe

1.2.2. prowadzenie dokumentacji

1.3. społeczne

1.3.1. rozwiązywanie konfliktów

1.4. osobiste

1.4.1. zarządzanie sobą

2. Mikołaj

2.1. menedżerskie

2.1.1. zarządzanie zespołem

2.1.2. przywództwo

2.1.3. myślenie strategiczne

2.2. zawodowe

2.2.1. umiejętności techniczne

2.2.2. wiedza zawodowa

2.2.3. orientacja w biznesie

2.3. społeczne

2.3.1. dzielenie się wiedzą

2.4. osobiste

2.4.1. opanowanie

3. Ewa

3.1. menedżerskie

3.1.1. motywowanie

3.1.2. asertywność

3.2. zawodowe

3.2.1. negocjowanie

3.2.2. samodyscyplina

3.3. społeczne

3.3.1. wywieranie wpływu

3.4. osobiste

3.4.1. punktualność

3.4.2. odporność na stres

4. Zespół

4.1. menedżerskie

4.1.1. zarządzanie projektami

4.2. zawodowe

4.2.1. znajomość języków obcych

4.3. społeczne

4.3.1. komunikatywność

4.3.2. praca zespołowa

4.4. osobiste

4.4.1. samodzielność

4.4.2. rzetelność

4.4.3. innowacyjność i elatyczność