5 temaer til forståelse af specialpædagogik i et inkluderende perspektiv.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
5 temaer til forståelse af specialpædagogik i et inkluderende perspektiv. by Mind Map: 5 temaer til forståelse af specialpædagogik i et inkluderende perspektiv.

1. Tema 1: om samfundet

1.1. 4 diskurser

1.1.1. Økonomisk diskurs: Ressourceudnyttelse

1.1.2. Pragmatisk diskurs: effektivitet

1.1.3. Politisk diskurs

1.1.4. Etisk diskurs: lige adgang til leg, læring, trivsel...

1.2. Den 5. diskurs

1.2.1. Professionsdiskursen: Inklusionsarbejdet skal baseres på faglig viden.

2. Tema 2: om aktørerne

2.1. Primæraktører; Lærerne, pædagogerne, eleverne & forældrene

2.1.1. Lærerne har ansvaret for at aktørerne inddraget på den rigtige måde

2.2. Lærerne er rollemodeller for alle aktører

2.2.1. Det positive syn på eleverne

2.2.1.1. Positiv interesse, positive forventninger, se fordelen i diversitet i elevgruppen

3. Tema 3: om professionerne

3.1. Vidensdeling og kompetenceudvikling

3.1.1. Specialpædagogen som specialist

3.2. Samarbejde mellem interne og eksterne kolleger/professioner er vigtigt

3.2.1. Struktureret samarbejde hvor ressourcer og strategier er i fokus

4. Tema 4: om specialpædagogikken

4.1. Dilemmaperspektivet

4.1.1. Eleven skal ses som både individ med udfordringer og som en del af fællesskabet

4.1.1.1. Ud fra dette tages der nogle beslutninger/tiltag som naturligt udelukker andre tiltag

4.2. Forudbestemt mindset

4.2.1. Begrænser fagpersonernes handlemåder og deres professionskompetencer

4.2.1.1. Indskrænker aktørernes deltagelse og indflydelse på aktiviteter

5. Tema 5: om inklusion og eksklusion

5.1. Inklusion og eksklusion er hinandens forudsætninger.

5.1.1. Inkluderes man i et fællesskab, ekskluderes man fra et andet.

5.2. Inklusionprocessen stilles konstant overfor dilemmaer

5.2.1. ex: Fokus på individet eller gruppen? Det sociale eller det faglige? Kortsigtede eller langsigtede mål?

5.3. Inklusion er en forudsætning for vores arbejde som lærere i folkeskolen

5.3.1. Det står i loven