«Поліграфія» для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврськ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
«Поліграфія» для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 061.00.03 Видавнича справа та редагування by Mind Map: «Поліграфія»  для студентів спеціальності 061 Журналістика  освітнього рівня першого (бакалаврського)  освітньої програми 061.00.03 Видавнича справа та редагування

1. ІІ. Структура змістовного модуля 2

1.1. Теоретичний навчальний матеріал

1.1.1. Лекція 3

1.1.1.1. Презентація до лекції 3

1.1.2. Лекція 4

1.1.2.1. Презентація до лекції 4

1.2. Практичні заняття

1.2.1. Практичне заняття 2

1.2.2. Практичне заняття 3

1.3. Семінари

1.3.1. Семінар 3

1.3.2. Семінар 4

1.3.3. Семінар 5

1.4. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 2

1.5. Модульна контрольна робота 2

2. Загальна інформація про курс

2.1. Робоча програма

2.2. Тематичний план

2.3. Навчально-методична карта

2.4. Критерії оцінювання

2.4.1. Розподіл балів за видами контролю

2.4.2. Розподіл оціночних балів за видами навчальної роботи студентів

2.4.3. Приклад розрахунку семестрової оцінки студентів

2.4.4. Таблиця співвідношень національних оцінок і оцінок ECTS

2.5. Друковані та інтернет джерела

2.5.1. Основні друковані джерела з дисціпліни

2.5.2. Додаткові друковані джерела

2.5.3. Інтернет-джерела

2.6. ВІдомості про автора

2.7. Глосарій

2.8. Новинний форум

2.9. Структура

2.9.1. Карта курсу

3. І. Структура змістовного модуля 1

3.1. Теоретичний навчальний матеріал

3.1.1. Лекція 1

3.1.1.1. Презентація до лекції 1

3.1.2. Лекція 2

3.1.2.1. Презентація до лекції 2

3.2. Практичні заняття

3.2.1. Практичне заняття 1

3.3. Семінари

3.3.1. Семінар 1

3.3.2. Семінар 2

3.4. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 1

3.5. Модульна контрольна робота 1

4. ІІІ. Структура змістовного модуля 3

4.1. Теоретичний навчальний матеріал

4.1.1. Лекція 5

4.1.1.1. Презентація до лекції 5

4.1.2. Лекція 6

4.1.2.1. Презентація до лекції 6

4.2. Практичні заняття

4.2.1. Практичне заняття 5

4.3. Семінари

4.3.1. Семінар 6

4.3.2. Семінар 7

4.4. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 3

4.5. Модульна контрольна робота 3

5. V. Підсумкове оцінювання - екзамен